Financiële strop bij verhuizing bibliotheek

De Stadkamer moet in 2016 tijdelijk worden ondergebracht in het Stadhuis. Dat gaat de gemeente meer dan een half miljoen euro kost.

De tijdelijke huisvesting van de bibliotheek is nodig om de aangetroffen asbest in de definitieve locatie van de Stadkamer volledig te saneren. Het gebouw aan de Diezerstraat 80 kan dan volgens planning in het voorjaar 2016 aan Dela/Zara worden opgeleverd.

Het college heeft een aantal locaties in de binnenstad beoordeeld op beschikbaarheid, bereikbaarheid, oppervlakte en planologische bestemming. Het Stadhuis komt hier als beste optie uit naar voren.

Kleiner
De tijdelijke huisvesting in het Stadhuis is wel kleiner dan de definitieve locatie aan de Zeven Alleetjes. In het Stadhuis zijn op de begane grond de (expositie)ruimte bij de hoofdentree, de hal, de kantoren in zuidvleugel beschikbaar. Op de eerste verdieping kunnen de Burgerzaal en de daartegenover gelegen kantoorruimten voor de Stadkamer benut worden.

Ook de backoffice en de kantoren worden in het Stadhuis ondergebracht. Voor de opslag van boeken en overige materialen van de Stadkamer blijft de huidige opslag aan de Diezerstraat beschikbaar.

Het activiteitenprogramma van de Stadkamer (onder andere schrijfateliers, workshops, lunchconcerten) wordt in 2016 op wisselende plaatsen in de stad georganiseerd. Voor de tijdelijke huisvesting van de Stadkamer in het Stadhuis is een bedrag van € 525.000,- nodig.

De verbouwing van het Stadhuis wordt als gevolg van de tijdelijke huisvesting Stadkamer met een jaar opgeschort. Een aantal medewerkers van de gemeente Zwolle verhuist van het Stadhuis naar het Stadskantoor.

Asbest
In het gebouw aan de Zeven Alleetjes waar de Stadkamer haar nieuwe onderkomen krijgt,  werd dit voorjaar aanzienlijk meer asbesthoudend materiaal aangetroffen dan werd verwacht. Uit de analyse naar de gevolgen hiervan is duidelijk geworden dat een volledige asbestsanering nodig is.

Rekening
Dit levert een vertraging van een jaar op, waardoor tijdelijke huisvesting van de Stadkamer nodig is. Met de asbestsanering en daaraan gerelateerde kosten is een bedrag van € 2,3 miljoen euro gemoeid. Het college brengt de kosten die verband houden met de asbestsanering voor rekening van de voormalige eigenaar van het pand, de GGD IJsselland.

De totale investering voor de verbouw en inrichting na de asbestsanering bedraagt  € 790.000,-. Daarnaast zijn er meerkosten voor het verkoop gereed maken van het pand Diezerstraat 80. Deze bedragen € 375.000,- en worden grotendeels veroorzaakt door hoger uitvallende sloopkosten vanwege de complexiteit van het pand.

Vervolg
De medewerkers van de Stadkamer en de gemeente Zwolle zijn geïnformeerd over het collegebesluit. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel van het college, dan kan de Stadkamer begin 2016 naar het Stadhuis verhuizen.

Back to top button