Forse bezuiniging gaat ‘iedereen in Zwolle raken’

Gemeentehuis ZwolleDe gemeente Zwolle presenteert een sluitende begroting voor 2015, maar moet wel 2,8 miljoen extra bezuinigen in dat jaar. In 2018 moet het stadsbestuur 11,2 miljoen euro zien te besparen.

Vanaf 2015 krijgt de gemeente taken binnen het sociaal domein van het Rijk en de provincie overgeheveld. De gemeente krijgt meer verantwoordelijkheden en moet deze met minder geld uitvoeren. Hierdoor en door de economische tegenwind ziet het college zich genoodzaakt om in 2015 2,8 miljoen extra te bezuinigen. Deze bezuinigingen worden uit uiteenlopende gemeentelijke uitgaven gehaald.

De stad gaat echter niet op slot, zegt de gemeente in haar persbericht. De ontwikkelingen in 2015 richten zich op veel terreinen, onder andere worden afspraken gemaakt over 400 extra sociale huurwoningen, werkt de gemeente samen met partners aan een banenplan, wordt een eigentijdse cultuuragenda opgesteld en wordt het stadsontwikkelfonds versterkt om initiatieven uit de stad mogelijk te maken.

Iedereen in de stad gaat de pijnlijke ingrepen merken.’

Het college committeert zich aan een omvangrijke bezuinigingsopgave van € 11,2 miljoen in 2018. Dit vraagt om pijnlijke ingrepen die iedereen in de stad gaat merken. Het college gaat de komende maanden in gesprek met partners, ondernemers en inwoners om in de Perspectiefnota met voorstellen voor deze bezuinigingen te komen. Dit doet ze aan de hand van de vier agenda’s uit het coalitieakkoord: (1) toekomstbestendige stad, (2) sociale stad (3) ondernemende stad en (4) levendige stad.

Het resultaat van deze gesprekken en de uiteindelijke keuzes moet een gezonde boekhouding zijn die ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven, zegt de gemeente. De raad bespreekt de begroting op 14 november aanstaande.

Back to top button