Forse groei van kinderen die niet naar school gaan

Er zijn in Zwolle 27 kinderen die langer dan 4 weken niet naar school zijn gegaan zonder dat ze daar toestemming voor hebben. Dat is sinds de invoering van het passend onderwijs in 2014 een toename van bijna 100 procent.

De Zwolse fractie van de PvdA wilde weten hoeveel kinderen in Zwolle niet naar school gaan en wat de relatie is met de invoering van het passend onderwijs. Wethouder Ed Anker schrijft dat er in Zwolle een ‘ongewenste situatie’ is ontstaan. Er zijn per 11 maart 2016 namelijk 27 leerlingen die langer dan 4 weken verzuimen zonder vrijstelling van leerplicht. Op de datum van de invoering van passend onderwijs (1 augustus 2014) waren er nog maar 14 leerlingen die langer dan 4 weken verzuimden zonder vrijstelling van leerplicht.

Absoluut verzuim
Ook is er per maart 2016 in Zwolle bij 35 leerlingen sprake van absoluut verzuim. Zij zijn leerplichtig, maar staan momenteel niet ingeschreven bij een school. Bij 11 leerlingen komt dat doordat ze recent gevestigd zijn in de gemeente. Maar ook dat aantal blijkt toegenomen na de invoering van het passend onderwijs. Het absoluut verzuim was in 2014 21 leerlingen, waarvan 8 leerlingen met de reden recent gevestigd in de gemeente Zwolle.

Back to top button