Forse toename meldingen verwarde personen in Zwolle

Het aantal meldingen van overlast door verwarde personen is afgelopen jaar met 32 % gestegen in Zwolle.

Het aantal meldingen van overlast door verwarde personen is in 2015 gestegen naar 641, een jaar daarvoor was dat nog 486. Ook het aantal meldingen in de stad voor geluidsoverlast is gestegen, van 1302 in 2014 naar 1440.

Zwolle staat niet alleen in de stijging. Na de bezuinigingen op de GGZ is er in heel Nederland sprake van een toename. Eind 2015 installeerde het kabinet daarom het landelijk ‘Aanjaagteam verwarde personen’ om deze problematiek op te lossen. De gemeente Zwolle participeert ook in een regionaal traject om een oplossing te vinden voor de opvang van personen met een ernstige psychiatrische aandoening.