Forse toename overlast ‘verwarde personen’ in Zwolle

Er is sprake van een forse stijging van het aantal meldingen van verwarde en overspannen personen in Zwolle. Ten opzichte van 2014 is het aantal met 50% toegenomen. Er is speciale aandacht voor de wijk Westenholte. Dat blijkt uit een gebiedsscan van de politie.

In 2014 was er sprake van 486 meldingen van verwarde en overspannen personen. In 2015 is dit aantal gestegen tot 641, in 2016 zijn 728 incidenten geregistreerd en in 2017 is het aantal gestegen tot 812 incidenten. De toename van de extramurale zorg, het feit dat psychische problematiek vaker thuis behandeld wordt, zorgt er onder andere voor dat de politie vaker meldingen krijgt van personen met verward gedrag.

Westenholte
In Stadsdeel West (Westenholte en Stadshagen) zijn de incidenten rondom overlast fors toegenomen in 2016 en weer afgenomen in 2017. Een heel groot deel van deze stijging is toe te wijzen aan concrete personen/gezinnen/adressen waar de politie in Zwolle veel mee te maken heeft gehad. ‘Een groot deel hiervan speelde zich af in Westenholte. Westenholte had in het verleden een eigen dorps karakter waar weinig gebeurde (of in elk geval nauwelijks meldingen werden gedaan). Er komen in de wijk steeds meer bewoners van buiten, die in een aantal gevallen enige vorm van problematiek met zich meebrengen, dan wel botsen met de gangbare norm in Westenholte. Een deel van de cijfers is dan ook toe te wijzen aan overlastmeldingen die door buren onderling over en weer gedaan worden. In 2017 is bepaalde problematiek verdwenen uit de wijken zodat het totaal ten opzichte van 2016 is afgenomen’, staat er in het politierapport.

Hotspotkaarten Zwolle Noord en West: overlast door verwarde/overspannen persoon, burengerucht en overlast zwervers in 2016 en 2017.

Back to top button