Jullie gaan scheiden: wat vertel je de juf?

Het is vandaag de Dag van de Scheiding. Uit cijfers van het CBS blijkt dat steeds meer koppels in Zwolle gaan scheiden. Liefst 9,2 % van de stellen is in onze stad gescheiden, een toename van 2,2 % ten opzichte van het jaar ervoor.

Maar hoe kun je scheiden op de juiste manier, met respect voor elkaar én de kinderen? De Zwolse scheidinsgexpert Petra Lap van 2Divorce geeft tips over schoolgaande kinderen die met een scheiding te maken hebben.

Petra Lap: ‘Voor kleine en grotere kinderen is het van belang dat de school op de hoogte is van jullie scheiding. Het komt namelijk nogal eens voor dat een kind slechter gaat presteren of zich moeilijk kan concentreren. Als de meester of juf weet waar het door komt, kan hij of zij extra aandacht geven als je kind dat nodig heeft.’

Overleggen
Zeker in de eerste twee maanden na de scheiding kun je verwachten dat een kind slecht in zijn vel zit en het niet zo goed doet op school. Maar zelfs na een jaar of langer na de scheiding kunnen schoolprestaties achterblijven. Niet meteen een reden om de hulp van een psycholoog in te roepen. Wel een reden om eens met de leerkracht te overleggen: wat heeft jouw kind nodig?

Informeren
De school is overigens wettelijk verplicht om beide ouders te informeren over de schoolontwikkelingen van een kind. Verstrekking van die informatie aan een ouder die niet belast is met het gezag vindt alleen plaats als die ouder daar om verzoekt. Het moet dan gaan om concrete vragen over het kind.

Ouderavonden
Bedenk bij het opstellen van het ouderschapsplan of je de ouderavonden alleen of gezamenlijk gaat bezoeken. Ook iets om bij stil te staan: hoe gaan jullie om met rapporten, schoolnieuws en andere informatie die je van school krijgt?’

Meer informatie bij Petra Lap.

Petra Lap van 2Divorce.
Back to top button