GBLT-rekening valt deze week in Zwolle op de mat

De inwoners van Zwolle krijgen deze week hun GBLT-rekening in huis. De gemeente- en waterschapsbelasting moeten dan meestal vóór 1 mei worden betaald

GBLT heft en int belastingen voor gemeenten en waterschappen. Voor gemeenten stelt GBLT ook de WOZ-waardes vast van alle woningen en bedrijven. Bent u het niet eens met de WOZ-waardebepaling van uw woning dan kunt u gratis bezwaar maken.

U kiest zelf hoe u de rekening betaalt. Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Bij kwijtschelding kijkt  wij of u minder hoeft te betalen. Bezit u een pand in de gemeenten Zwolle, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Dronten en Dalfsen? Dan krijgt u ook het taxatieverslag over de WOZ-waarde van uw pand. Het taxatieverslag staat in Mijn Loket.

Back to top button