Gebouw X nog maanden dicht door onveilige vloer

De vloerconstructie van gebouw X van Windesheim voldoet niet aan de meest recente veiligheidsrichtlijnen. Het gebouw blijft gesloten totdat noodzakelijke bouwkundige aanpassingen zijn gedaan. De werkzaamheden zullen naar verwachting enkele maanden in beslag nemen.

Begin oktober maakte het Ministerie van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van het incident met de parkeergarage in Eindhoven nieuwe richtlijnen bekend voor bollenplaatvloeren die geconstrueerd zijn met zogenaamde breedplaatvloeren. Deze zijn ook gebruikt in gebouw X. Windesheim heeft de afgelopen dagen uitgebreid technisch onderzoek laten doen naar de gebruikte constructies en materialen in het gebouw. Op basis van het technisch onderzoek ter plaatse besloot Windesheim afgelopen zaterdag al het X-gebouw uit voorzorg te sluiten.

Schuifspanning
Het onderzoek richtte zich met name op de schuifspanning tussen de gebruikte breedplaatvloeren en de ter plekke gestorte betonnen druklaag. Voor de toegestane hoogte van de schuifspanning is door de overheid een nieuwe richtlijn afgegeven. In het onderzoek naar de vloeren in gebouw X is geconstateerd dat de schuifspanning hoger is dan de richtlijn en dat bovendien in delen van het gebouw langs de naden onthechting is vastgesteld tussen de breedplaatvloer en de druklaag. De conclusie van het onderzoek is dat er daarmee op basis van de nieuwe richtlijnen een verhoogd veiligheidsrisico bestaat bij normaal gebruik. De vloeren voldoen zonder aanpassingen niet aan de veiligheidsnormen voor de bij het ontwerp berekende maximale belasting.

Alternatieve huisvesting
De benodigde werkzaamheden zullen naar verwachting enkele maanden in beslag nemen, omdat alvorens de betonnen vloeren verstevigd kunnen worden daar waar nodig systeemplafonds en installaties verwijderd moeten worden. Het gebouw telt zeven bouwlagen en heeft ruim 18.000 m2 bruto vloeroppervlakte. Rekening houdend met enige uitloop gaat Windesheim ervan uit dat gebouw X in ieder geval rond de zomer weer in gebruik genomen kan worden. Voor de rest van dit schooljaar wordt daarom naar alternatieve huisvesting op en rond de Campus gezocht.

Toetsweken
Tot en met vrijdag 10 november zijn er toetsweken. Voor deze periode zijn inmiddels alternatieve toetsruimtes en werkplekken op de Campus gevonden. Voor de periode daarna wordt al naar alternatieve lokalen en werkplekken op en rond de Campus in Zwolle gezocht. In gebouw X zijn opleidingen op het gebied van business, media en recht gehuisvest, met in totaal circa 4.000 studenten en ruim 300 medewerkers.

Open dag 10 november gaat door
Op vrijdag 10 november van 13.00 tot 21.00 uur is de open dag van Windesheim. Deze gaat gewoon door. Voor de programmaonderdelen die in het X-gebouw zouden plaatsvinden, zijn andere ruimtes op de Campus gevonden. Kijk voor meer informatie over de open dag op www.windesheim.nl/opendag.

Ook op basisschool Het Festival in Stadshagen is inmiddels een eerste onderzoek verricht naar de veiligheid van de vloeren.

Back to top button