woensdag , 29 maart 2023
Kerst in Zwolle

Geen uitspraak over discriminatie bij Kerst Event in Zwolle

Het College voor de Rechten van de Mens zegt geen oordeel te kunnen geven of vrijwilligers tijdens het Kerst Event in Zwolle zijn gediscrimineerd. De organisatie zelf blijft bij het standpunt dat alleen ‘overtuigd christenen’ bepaalde rollen bij het gesubsidieerde Kerst Event blijven vervullen.

De aanklacht bij het College voor de Rechten van de Mens is gedaan door Artikel 1 Overijssel, nadat de organisatie onder andere meldde dat moslims niet de rol van Jozef kunnen vervullen. Ook ontstond er ophef, omdat het gesubsidieerde evenement op het aanmeldingsformulier voor vrijwilligers had laten opnemen dat men de ‘christelijke levensvisie’ moet ondersteunen. Die voorwaarde gold volgens de organisatie onder andere voor vrijwilligers op het kinderplein.

Het College van de Rechten van de Mens zegt onbevoegd te zijn een oordeel te kunnen vellen, omdat er tijdens het Kerst Event geen sprake was van een arbeidsrelatie tussen de vrijwilligers en de organisatie. De vrijwilligers vallen niet onder het gezag van de organisatie.

ChristenUnie: ‘Onzinnig nepnieuws’
De organisatie van het Kerst Event laat in een reactie weten voor de volgende editie geen aanpassingen te doen. ‘Acteurs en pastorale medewerkers gaan in gesprek met bezoekers. Zij krijgen hiervoor geen script, maar voeren deze gesprekken op basis van hun eigen geloofsbeleving. Daarom is het essentieel dat een overtuigd christen deze rol vervult’, zegt Marco van Eijk, een van de initiatiefnemers van het evenement.

In de nasleep van de commotie noemde ChristenUnie-fractievoorzitter Gerdien Rots eerder dat er sprake was van ‘onzinnig nepnieuws’.