Geheime archeologische vondst in Zwolle

Er is een geheime archeologische vondst in Zwolle gedaan. De ontdekking zal aan het publiek worden getoond tijdens het nationale archeologiecongres De Reuvensdagen op 26 en 27 november in de Nieuwe Buitensociëteit.

Meer dan zestig sprekers vertellen over recent onderzoek en actuele thema’s binnen de Nederlandse archeologie en meer dan 650 archeologen komen samen in de stad. Zwolle en de provincie Overijssel hebben enkele spectaculaire zaken te bieden. Zo presenteert Michael Klomp uit Zwolle de resultaten van de jongste opgraving op de Melkmarkt waaruit duidelijk is dat Zwolle in de tiende eeuw niet alleen een agrarische nederzetting was maar ook een handelsnederzetting met haven.

Ook andere (top)vondsten zagen het afgelopen jaar het licht, of worden in de topvondstensessie voor het eerst aan het publiek getoond. Hiermee wordt traditiegetrouw het congres afgesloten. Één topvondst is geheel en al Zwols en is tot op heden nog geheim gebleven, zegt de organisatie.

Dé archeologische sensatie dit jaar is de vondst van het grootste Trechterbekergrafveld in Europa bij Dalfsen. Op De Reuvensdagen zullen de meest recente bevindingen worden gepresenteerd. Na de presentatie van de resultaten volgt een paneldiscussie. De Reuvensdagen is een jaarlijks congres op steeds wisselende plaatsen in het land. Onder de bezoekers zijn professioneel archeologen, amateur archeologen, studenten archeologie en andere belangstellenden.

Back to top button