Geld voor vluchtelingen gaat ten koste van ouderen in Zwolle

De gemeente Zwolle gaat extra geld inzetten om het stijgende aantal vluchtelingen in de stad te helpen. Dat gaat wel ten koste van het ouderenbeleid.

Ten aanzien van de huisvesting van vluchtelingen ziet het college van B & W een forse groei in de taakstelling, schrijft ze in de Perspectiefnota. In 2013 moest Zwolle 78 statushouders huisvesten. In 2015 is dat aantal opgelopen tot 210. In de 1e helft van 2016 wordt een groei van meer dan 25% verwacht. Dit legt, volgens B & W, naast een grote druk op de woningmarkt ook een grote druk op de lokale afdeling van Stichting Vluchtelingenwerk.

Flankerend ouderenbeleid
De gemeente is bereid om 101.500 euro extra uit te geven voor de vluchtelingen. De financiering daarvoor komt enerzijds uit het sluiten van wijkcentrum Gerenlanden (65.000 euro) en het restant wordt onttrokken aan het budget voor flankerend ouderenbeleid (36.500 euro).

Back to top button