Gemeente gaat in Zwolle-Noord boren naar geothermie

De gemeente gaat in Zwolle-Noord boren naar aardwarmte De plek ligt op 2300 meter diepte ter hoogte van het Zwarte Water, tussen Dijklanden (in de Aa-Landen) en de Stadskolk (in Stadshagen).

Geothermie is een duurzame warmtebron en één van de mogelijkheden om aardgas te vervangen. Eén geothermiebron kan jaarlijks de warmte produceren die gelijk staat aan het gebruik van warmte van circa 10.000 woningen.  Aanvankelijk was het idee om een geothermiebron nabij Hanzeland te realiseren en hiermee het bestaande warmtenet op Hanzeland te verduurzamen. De gemeente heeft in een samenwerkingsverband met Hogeschool Windesheim,  Greijdanus, Ennatuurlijk en provincie Overijssel de mogelijkheden hiervoor onderzocht. Uit groot geologisch onderzoek blijkt dat geothermie op die plek niet haalbaar is, omdat de geologische opbouw van de ondergrond niet geschikt is.

Aa-landen en Stadshagen
Wel zijn er kansen voor geothermie in Zwolle Noord. Het kansrijke gebied ligt ter hoogte van het Zwarte Water, tussen Dijklanden (in de Aa-Landen) en de Stadskolk (in Stadshagen). De aardlaag met potentie voor aardwarmtewinning ligt op een diepte van circa 2300 meter. Nader onderzoek moet uitwijzen welke locatie binnen het zoekgebied het meest geschikt is voor het realiseren van een geothermiebron, zowel vanuit ondergronds als bovengronds perspectief.

Financiële haalbaarheid
Het komend half jaar benut gemeente Zwolle om meerdere zaken te onderzoeken en nader uit te werken. Zo wordt dus onder meer onderzocht welke locatie binnen het zoekgebied het meest geschikt is voor een geothermiebron. De technische, organisatorische en financiële haalbaarheid wordt nader verkend en er volgen gesprekken met strategische partners over mogelijke toekomstige deelname. In het voorjaar organiseert de gemeente voor de omgeving en andere belangstellenden een informatiebijeenkomst over geothermie. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad rond de zomer een besluit kan nemen over de haalbaarheid van geothermie in Zwolle.

Back to top button