Gemeente gaat velden instrooien met rubbergranulaat

De gemeente Zwolle heeft besloten om kunstgrasvelden in te gaan strooien met het omstreden rubbergranulaat. Ze ziet geen aanleiding voor zorgen die eerder werden geuit in het tv-programma Zembla.

Nieuwe en te vervangen kunstgrasvelden van Zwolse sportverenigingen worden in beginsel ingestrooid met korrels van rubbergranulaat, zegt de gemeente Zwolle vandaag. Burgemeester en wethouders zijn van oordeel dat het verantwoord is om te sporten op kunstgrasvelden met een infill van rubbergranulaat. Daarmee volgen ze het standpunt van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat het risico van sporten op kunstgras met rubbergranulaat praktisch verwaarloosbaar is.

Onrust
Vorig najaar ontstond veel onrust naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Zembla over de mogelijke risico’s van rubbergranulaat. Uit onderzoeken van het RIVM en het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen blijkt dat sporten op velden met rubbergranulaat niet schadelijk is voor de gezondheid, ook niet van kinderen. Wel wordt het advies gegeven om na afloop te douchen.

Gezondheidseffecten
Niet alle wetenschappers ondersteunen die visie. Onderzoekers van de Vrije Universiteit meldden in februari 2017 dat er stoffen in het rubbergranulaat vrijkomen die mogelijk gezondheidseffecten bij mensen kunnen veroorzaken.

vv Berkum en WVF
Zwolle telt slechts twee velden met rubbergranulaat. De overige kunstgrasvelden zijn ingestrooid met (de duurdere) kunststofkorrels. Na verloop van tijd moeten de kunstgrasvelden vervangen worden. Voor 2017 staat de vervanging gepland van twee kunstgrasvelden, bij vv Berkum en WVF. De gemeente was daarbij uit gegaan van het gebruik van rubbergranulaat. Na de recente discussie heeft het college eerst de uitkomsten van de onderzoeken afgewacht. B en W vindt het nu verantwoord om te kiezen voor de rubberkorrels.

Back to top button