Gemeente geeft vergunning voor coffeeshop aan Vechtstraat

De gemeente Zwolle verleent een vergunning voor het openen van een coffeeshop aan de Vechtstraat (Diezerpoort). Er is veel protest in de buurt, maar de gemeente zegt dat ze geen gegronde redenen zien om de vergunning níét te verlenen.

Eind juni werden de aanvragen voor de vergunningen ter inzage gelegd. In reactie hierop kwamen 165 inhoudelijke zienswijzen bij de gemeente Zwolle binnen.

De argumenten in de zienswijzen gaan onder meer over parkeer- en verkeeroverlast. Volgens de gemeente is geen onaanvaardbare overlast te verwachten. De zienswijzen gaan ook over te verwachten overlast door rondhangende klanten. ‘Volgens het drugsbeleid is er geen aanleiding om er van uit te gaan dat de coffeeshop meer hinder op gaat leveren dan een gemiddeld horecabedrijf’, aldus de gemeente.

De omwonenden en de indieners van een zienswijze zijn per brief geïnformeerd van de opstelling over de vergunning van de gemeente. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar aantekenen.

Back to top button