vrijdag , 8 december 2023
Windmolens Voorst, vlakbij Westenholte en Spoolde

‘Gemeente kan niet 1.000 burgers zomaar wegzetten’

Bewoners uit Westenholte, Spoolde, Beukenallee, Stadshagen, Frankhuis en Veerallee hebben een brandbrief naar de gemeente gestuurd. Zij zijn boos over de procedure en plannen voor de plaatsing van 150 meter hoge windmolens vlakbij hun huizen.

In een schrijven naar het college haalt het actiecomité Tegenwindvoorst hard uit naar de gemeente en Blauwvinger Energie over de plannen om 3 tot 5 windmolens vlakbij woonhuizen en een basisschool te plaatsen. ‘U kunt niet bijna 1.000 van uw burgers wegzetten als burgers die zich zorgen maken om niets’, staat er in de brief die in bezit is van ZwolleNu.

Bijna unaniem
Drie initiatiefnemers (Scania, Blauwvinger Energie en Hogeschool Windesheim) willen windmolens van 150 meter hoog plaatsen op zo’n 400 meter van Westenholte en Spoolde. De gemeente had eerder een klankbordgroep opgericht om de temperatuur bij betrokkenen te peilen. De uitkomst was vrijwel unaniem: dit is geen goed plan. Nu heeft de actiegroep, gesteund door zo’n 950 omwonenden, een brandbrief naar het college van b&w gestuurd.

Blauwvinger onwaardig
Daarin wordt ook de opstelling van Blauwvinger Energie gekraakt. ‘De rol van Blauwvinger Energie vinden wij in deze casus niet prijzenswaardig. Zeg maar, een Blauwvinger onwaardig. Zij profileren zich als een representant van alle Zwollenaren, die de energietransitie belangrijk vinden en daar ook naar handelen. Als vervolgens dan bijna 1.000 medeburgers grote moeite hebben met dit initiatief midden in een woongebied, volhardt deze representant in het ondersteunen van het initiatief ten koste van haar medeburgers’, aldus Jac de Boer en Vincent Maas namens Tegenwindvoorst.nl.


Eerder stuurden de bewoners al een catalogus naar de gemeente. ‘Daarin heeft u al kunnen constateren, dat er in Nederland bijna geen windturbine is, die zó dicht op woongebied is gesitueerd. En in heel veel gevallen leidt dat tot grote overlast. Wij hopen en nemen aan, dat u zich hierbij ten minste afvraagt, hoe dat dan kan. U kunt niet bijna 1.000 van uw burgers wegzetten als burgers, die zich zorgen maken om niets. Daarvoor heeft de praktijk helaas al veel te veel voorbeelden gegeven. En dan vooral in Nederland, omdat hier de windturbines het dichtst op woongebieden worden geplaatst. En in Zwolle is de wens: nóg dichter op het woongebied.’

Belofte stadsgesprek
Wanneer er een besluit gaat worden genomen over de windmolens is nog de vraag. Eerst heeft het college beloofd een uitvoerig stadsgesprek over duurzame energie in Zwolle aan te gaan. Dat initiatief kwam, nadat de politiek een stadsdebat over de windmolens op Voorst had tegengehouden.