‘Gemeente moet zelf huurwoningen bouwen’

De Zwolse SP wil dat de gemeente de woningnood aanpakt door zelf sociale huurwoningen te bouwen.

De wachttijd voor een huurwoning bedraagt ruim 4,5 jaar. Daarom heeft de SP fractie  een initiatiefvoorstel bij de gemeenteraad ingediend om als proef 10 woningen te bouwen en te onderzoeken hoe dit in de toekomst verder als middel kan worden ingezet.

Groei van Zwolle
Hoewel er inmiddels plannen bestaan om meer sociale huurwoningen te bouwen is dit onvoldoende om de huidige woningnood terug te dringen, zeker gezien de verwachte verdere groei van Zwolle. De SP vindt het bouwen van woningen allereerst een taak van de Zwolse woningcorporaties, maar wil dat de gemeente nu ook zelf initiatief neemt om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen. Verschillende gemeenten experimenteren op dit moment met eigen woningbouw.

Betaalbare woningen
SP-raadslid Brammert Geerling: ‘De vraag naar betaalbare woningen zal in de toekomst alleen maar toenemen. De woningbouwcorporaties worden financieel kaalgeplukt door de verhuurdersheffing, maar die woningen moeten er gewoon komen. Wat ons betreft kan er ook gekeken worden naar de mogelijkheid corporaties via leningen te financieren of eventueel de grondprijzen te verlagen. Maar anders moet de gemeente maar zelf bouwen. Gemeentes als Assen en Aa en Hunze laten zien dat dit prima kan.’

 

Back to top button