Gemeente pakt gevaarlijk kruispunt Stadshagen aan

Kruispunt StadshagenDe (fiets)oversteekplaats in de Belvédèrelaan, bij het Twistvlietpad, wordt zo snel mogelijk verbeterd, maar de gemeente ziet geen heil in een fietstunnel.

Na eerdere maatregelen en continue evaluatie van de veiligheid op deze plek en in nauw overleg met gebruikers willen burgemeester en wethouders aanvullende ingrepen op en bij de oversteek in Stadshagen.

Steilere drempels
Er komen steilere drempels voor gemotoriseerde verkeer, de attendering van de oversteek wordt vergroot en de route wordt aangepast. De maatregelen, die ongeveer 50 duizend euro kosten, kunnen idealiter nog voor de winter gerealiseerd worden. Snelle aanpassing is nodig, vindt niet alleen het college, maar ook de gebruikers en de gemeenteraad, omdat uit de evaluatie van de oversteek blijkt dat de veiligheid ter plekke nog niet optimaal is.

Zorgen
Ondanks eerdere maatregelen blijven er zorgen over de veiligheid van de oversteek in de Belvédèrelaan. Een eerder ingesteld stopgebod wordt niet door alle automobilisten opgevolgd, overstekende fietsers worden soms te laat gezien, infrastructurele maatregelen – zoals een fietstunnel – op deze locatie zijn niet reëel.

Gebruikers
De maatregelen die nu genomen worden zijn voor een belangrijk deel gericht op de noodzaak dat alle gebruikers van de verkeersinfrastructuur zich hier veiliger gedragen.

Kruispunt Stadshagen

Back to top button