Gemeente spoort Zwollenaren op die te veel afval aanbieden

De gemeente Zwolle brengt inwoners die te veel afval aanbieden in kaart en zal hen proactief benaderen. Dat staat in een ambtelijk stuk, waarin de ontwikkelingen van het nieuwe afvalbeleid in kaart worden gebracht.

De gemeente Zwolle heeft nu al zo’n zeventig huishoudens in kaart die veel afval aanbieden. Het gaat om personen die verspreid over de hele stad wonen. De huishoudens zullen in ieder geval een brief op naam krijgen over de hoeveelheid afval die zij aanbieden. Vijftig van de zeventig betreffende huishoudens bieden hun afval aan bij een container met 60 liter inhoud, de overigen bij containers met 80 liter inhoud.

De gemeente ziet het als hun verantwoordelijkheid om deze adressen te benaderen. Er wordt dan ook een gesprek met een afvalcoach aangeboden die hen ‘zal adviseren bij het verminderen van hun afval’.

Juridisch mogelijk
Volgens wethouder Paul Guldemond (D66) is het proactief inwoners benaderen juridisch mogelijk. ‘Huishoudens die behoren tot de vaakst restafval aanbiedende huishoudens, kunnen op basis van bestaande regelgeving persoonlijk worden benaderd. In de afvalstoffenverordening is opgenomen welke data wordt verzameld en waarvoor deze mag worden gebruikt’, staat er in de zogenoemde beslisnota.

Back to top button