‘Gemeente treuzelt met opening van Nooterhof’

Ondanks de inzet van meer dan tachtig vrijwilligers is het nog steeds niet zeker of de gemeente het voor elkaar krijgt de Nooterhof weer te openen. De PvdA en D66 willen dat er actie komt, zodat de groene pleisterplaats van Zwolle open kan.

Met grote bewondering hebben de fracties van D66 en de PvdA de afgelopen weken gezien hoe de Milieuraad Zwolle en een grote groep vrijwilligers bezig zijn om Doepark de Nooterhof dit seizoen open te krijgen. Tegelijkertijd krijgen zij te horen dat de opening van het park al weken op zich laat wachten, omdat onderhandelingen tussen de gemeente en Earthship-eigenaar Landstede en SWZ langzaam gaan.

Haast
D66 en PvdA roepen de betrokken partijen op om haast te maken, zodat de poorten van deze belangrijke groene pleisterplaats in Zwolle zo snel mogelijk open kunnen en het enthousiasme van de vele vrijwilligers niet verloren gaat. 

Meer dan 80 vrijwilligers
Er hebben zich inmiddels meer dan tachtig vrijwilligers gemeld. Er is door deze groep al veel werk verzet. Onder meer tijdens een drukbezochte opruimdag. En ook de leden van het Vrijwillig Landschaps Onderhoud Zwolle (VLO) hebben bergen met werk verzet om het gehavende park op te knappen. Hun inzet en enthousiasme is goud waard en niet in geld uit te drukken. 

William Dogger Swollwacht
Swollwacht-wethouder William Dogger is bestuurlijk verantwoordelijk voor de Nooterhof.

Gedemotiveerd
D66 en PvdA vrezen dat nog langer wachten met het openen van de Nooterhof tot gevolg heeft dat vrijwilligers niet weten waar ze aan toe zijn, gedemotiveerd raken en in het ergste geval afhaken. Daarom roepen beide partijen de gemeente en Landstede op om haast te maken met het regelen van de gebruikersovereenkomst die nodig is om Theehuis het Earthship te openen. Pas dan kan namelijk het park open voor publiek. 

Schoolvakantie
En ook voor de bezoekers van de Nooterhof is het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt. Nu al stromen de vragen bij de Milieuraad binnen van mensen die willen weten wanneer ze weer van het park gebruik kunnen maken. En zeker met de schoolvakantie voor de deur, is nog langer wachten volgens D66 en PvdA funest voor de continuïteit van deze belangrijke voorziening.

Nieuwe exploitant
De gemeente Zwolle is sinds oktober vorig jaar op zoek naar een nieuwe exploitant voor de Nooterhof. Dit is nodig omdat Landstede stopt met het beheer van het park. De onderwijsinstelling wil zich meer gaan richten op de kerntaak, namelijk lesgeven. Om te voorkomen dat het park in de tussentijd gesloten blijft en verloederd, is de Milieuraad Zwolle, ook op verzoek van de gemeente Zwolle, van start gegaan met het op poten zetten van een tijdelijke invulling met vrijwilligers. Zowel D66 als PvdA hopen dat alle inzet die reeds is gedaan niet verloren gaat en roepen de gemeente en Landstede daarom op om nu tot actie over te gaan. ‘Treuzel niet langer en open die poorten’, aldus PvdA en D66.

Back to top button