Gemeente: Van Karnebeektunnel blijft open voor autoverkeer

De gemeente Zwolle wil dat de Van Karnebeektunnel openblijft voor autoverkeer. Dat is een van de conclusies na een proefperiode.

Uit verkeerstellingen gedurende een jaar is geconcludeerd dat de Van Karnebeektunnel een goed alternatief biedt voor automobilisten van de wijken Assendorp en Pierik richting de A28, zuidelijke bestemmingen en andersom. De openstelling van de tunnel draagt volgens de gemeente daarmee bij aan de verblijfskwaliteit van Assendorp en omgeving. De gemeente Zwolle wil de openstelling definitief maken.

Resultaten verkeersproef
Van december 2020 tot en met december 2021 is de verkeersproef met het openstellen van de Van Karnebeektunnel voor autoverkeer in beide richtingen gehouden. Uit de verkeerstellingen tijdens de proef zijn de volgende conclusies getrokken. De openstelling van de Van Karnebeektunnel leidt tot afname van autoverkeer via de route Oosterlaan – Stationsplein – Westerlaan en verder richting de Veerallee. Daarmee draagt het bij aan een aantrekkelijker verblijfsgebied van Assendorp en het centrumgebied. Zoals gewenst wordt de tunnel vooral gebruikt door bestemmingsverkeer naar Assendorp en Pierik. Doorgaand verkeer rijdt via de buitenring en sluipt niet via de tunnel. Daarnaast heeft de nieuwe inrichting van het Stationsplein geleid tot grote afname van het autoverkeer in de omgeving van het Stationsplein.

Vervolg en inloopbijeenkomst
Op basis van de resultaten van de verkeersproef wil de gemeente Zwolle de Van Karnebeektunnel definitief openstellen voor autoverkeer in beide richtingen. Hiervoor is een verkeersbesluit en mogelijk een wijziging van het huidige bestemmingsplan nodig. Daarnaast gaat de gemeente onderzoeken welke fysieke aanpassingen in de tunnel en bij de aansluitende kruisingen nodig zijn. En er komt een onderzoek naar de geluidsbelasting en de luchtkwaliteit. Bewoners in de omgeving van de Van Karnebeektunnel kunnen reageren op de uitkomst van de verkeersproef en het plan om de tunnel definitief open te stellen, tijdens een inloopbijenkomst op woensdag 16 februari tussen 18:30 en 20:00 uur in Wijkcentrum De Enk (Enkstraat 67).

Back to top button