Gemeente vindt asbest in 82 panden

In negen gemeentelijke gebouwen zijn of worden op zeer korte termijn maatregelen genomen om de risico´s van asbest voor gebruikers en omgeving weg te nemen. In 73 andere onderzochte panden van de gemeente is ook asbest aangetroffen, maar is er volgens deskundigen (nog) geen invloed voor de gezondheid van gebruikers.

Vorig jaar werd kort na elkaar in het Celecomplex en in het voormalige GGD-gebouw aan de Zeven Alleetjes onverwacht veel asbest gevonden, dat verwijderd moest worden. Mede naar aanleiding daarvan heeft de gemeente besloten om de aanwezigheid van asbest voor alle 184 gemeentelijke panden in kaart te brengen.

Schoolgebouwen
Op basis van bouwjaar en bouwwijze is een lijst samengesteld met gebouwen waar mogelijk sprake kan zijn van de aanwezigheid van asbest. De lijst bestaat uit 90 gebouwen die in bezit zijn van de gemeente en worden verhuurd aan verschillende gebruikers. In de lijst zijn schoolgebouwen en sportaccommodaties nog niet meegenomen, die worden nog onderzocht. Wethouder René de Heer: ‘Nu we in beeld hebben waar in de onderzochte gebouwen asbest aanwezig is kunnen we ook maatregelen nemen. Ondanks het feit dat er nergens sprake is van acuut risico voor de gezondheid, hebben we voor de gebouwen waar mogelijk sprake is van een blootstellingsrisico direct maatregelen genomen. Deze panden hebben we met voorrang aangepakt, ofwel door het asbest weg te halen of door – waar dat kan – de ruimten af te sluiten waar het asbest aanwezig is. Voor alle andere panden volstaan de beheersmaatregelen of sanering op termijn.

Asbestprotocol
De inventarisaties zijn uitgevoerd door externe onderzoeksbureaus die per gebouw een rapportage hebben opgemaakt. Die zijn beoordeeld door een asbestdeskundige volgens het asbestprotocol dat burgemeester en wethouders in september hebben vastgesteld. Op basis van de rapportages zijn de geïnventariseerde gebouwen onderverdeeld in vijf categorieën. Voor ieder gebouw waar asbest is aangetroffen en waarvan directe sanering niet nodig is, is een beheerplan opgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe te handelen en waar rekening mee moet worden gehouden bij het onderhoud en eventuele verbouwingen.

Kijk HIER voor de complete lijst.

Back to top button