vrijdag , 1 december 2023
Foto: Frank van Hienen

Gemeente vindt kermis in Park de Wezenlanden wél een succes

De gemeente is onvermurwbaar als het over de zomerkermis in Zwolle gaat. Ondanks legio klachten, een petitie en teleurgestelde kermisexploitanten blijft het evenement in Park de Wezenlanden.

Volgens de gemeente blijkt zelfs uit onderzoek dat de plek van de kermis in Park de Wezenlanden op het meeste draagvlak kan rekenen. Die conclusie staat haaks op talloze noodkreten vanuit verschillende perspectieven dat de kermis weer terug moet keren naar de binnenstad. ‘In de afgelopen twee jaar is met inachtneming van de geldende coronamaatregelen de kermis succesvol georganiseerd in park de Wezenlanden. Uit het onderzoek is ook gebleken dat voor park de Wezenlanden het meeste draagvlak is’, stelt de gemeente.

Kosten stijgen in Park de Wezenlanden
Bijkomend probleem, behalve het teruglopende aantal bezoekers, is dat de zomerkermis in Park de Wezenlanden duurder is dan op de locatie in de binnenstad. ‘De verwachting is dat de
organisatiekosten in park de Wezenlanden in de toekomst verder stijgen. In 2020 en 2021 duurde de
kermis acht dagen waardoor de pachtopbrengsten lager uitvielen. Wanneer de kermis weer tien dagen
duurt, is de verwachting dat pachtopbrengsten hoger zullen uitvallen’, denkt de gemeente.

Het besluit staat haaks op de geluiden van Zwolse bezoekers. Die organiseerden zelfs een petitie om de kermis terug te laten keren naar het centrum. De petitie is al bijna drieduizend keer getekend.