donderdag , 22 februari 2024

Gemeente wil 106 extra huurwoningen in Stadshagen

De gemeente Zwolle wil liefst 106 tijdelijke woningen realiseren aan de Scholtensteeg, achter het Esso-tankstation. Ook elders in de stad worden extra (tijdelijke) huurwoningen gebouwd.

De extra woningen zijn nodig om wachttijd voor sociale huurwoningen in Zwolle te verkleinen. De druk op de woningmarkt in Zwolle neemt onder andere toe door de instroom van statushouders en de uitstroom van begeleid woonvormen.

Scholtensteeg
Voor de locatie van de Scholtensteeg ligt een voorlopig ontwerp voor in totaal 106 tijdelijke wooneenheden waarvan er 68 voor de sociale verhuur worden gerealiseerd. De overige wooneenheden worden in de beleggershuur verhuurd. De plannen worden verder uitgewerkt en op haalbaarheid getoetst. Vervolgens zal de procedure (uitgebreide procedure vanwege de woningaantallen) doorlopen worden.
Planning: Realisatie 3e kwartaal 2018.

Ook op de volgende locaties worden (tijdelijke) huurwoningen gebouwd:

Oosterenk
De gemeenteraad heeft 13 februari besloten dat er 40 semipermanente woningen op de locatie Oosterenk worden gerealiseerd. Het vergunningstraject is doorlopen en er is nu sprake van een onherroepelijke omgevingsvergunning.
Planning: Realisatie december 2017

Veemarkt
Op deze locatie worden 6 zogenaamde Heijmans One woningen (verplaatsbare huizen voor 1 persoon) gerealiseerd. Er is overeenstemming over het plan. Middels een inloopbijeenkomst is de buurt geïnformeerd en is het vergunning traject opgestart.
Planning: Realisatie maart 2018

Waterschapslocatie
Op deze locatie kunnen 50 tot 100 semipermanente woningen worden gerealiseerd.
De plannen hiertoe dienen nog verder geconcretiseerd te worden op basis waarvan de
haalbaarheid kan worden getoetst.
Planning: Realisatie 2e helft 2018

Montiverdilaan
In de toekomst zal deze locatie permanent ingevuld worden als onderdeel van woonzorgcentrum De Havezathe. Tot die tijd zal de locatie tijdelijk ingevuld worden met 16 semipermanente woningen. Hierover vinden gesprekken plaats met de directe buren op basis waarvan de plannen verder uitgewerkt worden.
Planning: Realisatie 2e kwartaal 2018

Vlindertuin (Mimosalaan)
Het gaat hier om 28 semipermanente woningen vooruitlopend op toekomstige permanente woningbouw. De plannen zijn gepresenteerd aan de buurt middels een inloopbijeenkomst.
Planning: Realisatie juni 2018