Gemeente wil álle medewerkers sociale wijkteams in dienst

Het stadsbestuur wil dat alle medewerkers van de sociale wijkteams per 1 januari 2018 in dienst van de gemeente komen. Bij de operatie is liefst één miljoen euro aan frictiekosten gemoeid.

De miljoen euro wil de gemeente dekken uit de risicoreserve sociaal domein. Als de gemeenteraad instemt met het idee van het college zullen alle huidige ingeleende en gedetacheerde personeelsleden van het sociaal wijkteam per 1 januari 2018 in dienst komen van de gemeente Zwolle.
De structurele financiële gevolgen van het besluit moeten verwerkt worden in de begroting voor 2018. Ook het aanpassen van de subsidiebeschikkingen van de betreffende partners zullen daarbij worden inbegrepen.

Back to top button