zondag , 25 september 2022
Diezerstraat

Gemeente wil overlast straatwervers aanpakken

Om overlast van straatwervers in de binnenstad aan te pakken gaat de gemeente Zwolle in overleg met Citycentrum Zwolle en ondernemers bij wijze van proef locaties aanwijzen voor straatwerving.  Vanaf 1 maart mogen straatwervers en promotiewerkers alleen nog op de daarvoor aangewezen locaties hun werk doen.

Aanleiding voor de proef zijn klachten van bezoekers en winkeliers over het grote aantal straatwervers en de vele keren dat er in de stad geflyerd wordt.  Met name aan het begin van de Diezerstraat, nabij de Grote Markt, ondervinden zowel het winkelpubliek als ondernemers ter plaatse overlast. Sommige wervers zijn opdringerig of lopen een eind met passanten mee. Bij slecht weer staan ze onder de luifel van winkeliers.

In overleg met de ondernemers en brancheorganisaties voor straatwerving zijn vijf plekken aangewezen waar straatwervers vanaf 1 maart mogen flyeren of samples uitdelen. Per locatie is in beginsel niet meer dan één team van twee wervers tegelijk aanwezig. De straatwervers werken met een landelijk reserveringssysteem, waarin ze zich kunnen aanmelden voor een bepaalde dag en plek. Daarbij geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Diezerstraat
Van maandag tot en met donderdag mogen straatwervers actief zijn op twee plekken in de Diezerstraat: ter hoogte van de Zuivelhoeve en ter hoogte van Ici Paris/Dunnink. Op vrijdag, zaterdag en koopzondagen mogen ze hun werk doen in het deel van de Luttekestraat bij het Grote Kerkplein en in de Diezerstraat ter hoogte van H&M Kids.

Samples
Samples mogen alleen worden uitgedeeld in de Luttekestraat/Grote Kerkplein en op het Meerminneplein bij Hudson’s Bay. De ondernemers rond deze locaties worden nog nader geïnformeerd.

1 oktober
De gemeente zal toezicht houden op de naleving van de afspraken. De proef loopt tot 1 oktober. Dan gaan alle betrokken partijen de proef evalueren.
Overigens is er een landelijke gedragscode voor straatwervers. Als de wervers brutaal of opdringerig zijn of op andere dan de toegestane plekken staan te werven, dan kan dat gemeld worden op www.dfma.nl of bij het gemeentelijk meldpunt openbare ruimte via www.zwolle.nl/melding of telefoon 14038.