Gemeente wist al 10 maanden van gevaar op Obrechtstraat

Bewoners van de Obrechtstraat boden al in juni 2016 een petitie aan om de verkeersveiligheid in hun buurt te vergroten. De gemeente deed in de tussentijd vrijwel niets. Op woensdag sloeg het noodlot toe, toen een baby in een kinderwagen werd geschept door een automobilist en met meerdere verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht.

Ontzettend geschrokken, maar ook boos. Dat zijn de bewoners van een flat aan de Obrechtstraat toen ze hoorden van het ongeluk waarbij een baby woensdag werd geschept door een automobilist. In juni 2016 hadden zij al een petitie naar de gemeente gestuurd, waarin zij hun grote zorgen uitten over de verkeersveiligheid. In de ruim 10 maanden die volgden gebeurde er vrijwel niets, ondanks herhaalde mailwisseling (in het bezit van ZwolleNu) tussen bewoners en gemeente.

Hieronder in chronologische volgorde de communicatie tussen bewoners en gemeente over de verkeersveiligheid van de Obrechtstraat.

Begin juni 2016
Bewoners bieden een petitie aan aan de gemeente, waarin ze maatregelen willen voor de verkeersveiligheid en overlast in de Obrechtstraat. Ze vrezen het ergste als er niets gedaan wordt en zien het liefst stevige maatregelen, zoals het plaatsen van drempels.

27 juni 2016
De gemeente reageert op de petitie en zegt dat de situatie met de wethouder (Filip van As, red) is besproken. Ze stelt te willen ‘afwachten’ voordat ze overgaat om indrigende maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te vergroten, zoals de bewoners graag willen zien. Ze schrijft het volgende: ‘Het is de uitvoerders een aantal weken geleden niet gelukt de werkzaamheden met betrekking tot de markering in de Obrechtstraat mee te nemen in de planning. De verwachting is dat de markeringswerkzaamheden binnen nu en 4 weken alsnog worden afgerond. Dit betreft markering langs de parkeervakken om de weg smaller te laten lijken en markering ten behoeve van het aangeven van de ingang van de 30/km-u zone. We proberen op deze manier duidelijk aan te geven dat men een 30/km-zone binnenrijdt en de weg optisch smaller te laten lijken, en hopen daarmee uiteindelijk de snelheid in uw straat te verlagen.
In uw petitie geeft u aan dat u graag maatregelen van een ander kaliber uitgevoerd ziet worden, bijvoorbeeld de aanleg van drempels. Wij willen als gemeente echter eerst afwachten wat de effecten van de aanleg van de markering zijn, daarna zullen we bekijken wat eventueel de mogelijkheden zijn met betrekking tot het nemen van andersoortige maatregelen. Ik kan hier helaas nog geen toezeggingen over doen.’

Nog dezelfde dag reageren de bewoners op de mail van de gemeente. Ze schrijven: ‘We betwijfelen dat parkeervakken een verschil gaan maken. Ten tweede rijst de vraag welke maatregelen er worden genomen zodat die parkeervakken dit maal wel worden geplaatst? Anders gebeurt er weer niks omdat er enkele auto’s staan die niet van de bewoners zijn. Ik zou de parkeervak maatregel toch overslaan en direct naar andere maatregelen kijken. Laat de wethouder a.u.b. ook beseffen dat dit probleem al jaren speelt en dat het wachten op effecten of oplossingen al lang genoeg geduurd heeft. De bewoners zien meer in extra controles, met of zonder boetes, langs de weg met mooi weer of inderdaad meerdere drempels die praktisch en strategisch geplaatst zijn. Ik hoop dat er actie ondernomen wordt met deze feedback en dat de wethouder het te lezen krijgt.’

12 juli 2016
De gemeente reageert op de mail van de bewoners. Ze zegt dat er te weinig draagvlak is voor het aanbrengen van belijning langs de parkeervakken. ‘Gisteren is uw voorstel besproken met de wethouder en zijn we tot de conclusie gekomen dat er te weinig draagvlak is voor het aanbrengen van belijning langs de parkeervakken. De poortconstructies die de 30-km zone aangeven worden wel gewoon aangebracht.
We gaan als gemeente nu onderzoek doen naar de mogelijkheden voor het treffen van andere snelheidsremmende maatregelen, eind augustus wordt dit onderzoek met de wethouder besproken en kunnen we u inlichten over de vervolgstappen in het proces.
Tevens ga ik met de politie in gesprek om de mogelijkheden met betrekking tot handhaving en controle te bekijken.’

2 september 2016
De gemeente komt met een update voor het verzoek van de buurtbewoners. Ze stelt dat ‘de financiële middelen ontbreken’, hoewel ze in deze mail wel erkent dat de snelheid in Obrechtstraat niet aan de gewenste eisen voldoet.
Ze schrijft aan de indieners van de petitie: ‘Zoals afgesproken hierbij een update met betrekking tot de stand van zaken in het kader van de ingediende petitie door de bewoners van de Obrechtstraat. Afgelopen week is met de wethouder gesproken over het onderzoek naar de verkeersveiligheid van de Obrechtstraat. Ons is duidelijk geworden dat de uitstraling van de Obrechtstraat niet op alle punten voldoet aan het geldende snelheidsregime van 30-km/u. Daarbij moeten we tegelijkertijd vermelden dat er op meerdere plekken in de stad dit soort wegen zijn die dezelfde problemen kennen.
Op dit moment worden deze wegen geïnventariseerd en wordt in beeld gebracht welke maatregelen getroffen moeten worden en hoeveel middelen daarvoor nodig zijn. Omdat de financiële middelen voor het treffen van verkeersmaatregelen op dit moment nog ontbreken moeten we als gemeente een afweging maken en kritisch kijken naar eventuele uitgaven voor de toekomst. In dat kader zijn we nu met deze inventarisatie bezig.
In oktober maakt het college een afweging of er middelen beschikbaar komen voor het uitvoeren van verkeersmaatregelen op dit soort wegen. Vervolgens moet dit voorstel nog worden ingediend bij de raad zodat er een definitieve beslissing kan worden genomen.’

11 september 2016
De bewoners willen graag weten of de politie gaat handhaven en niet gaat wachten totdat de weg ook een ’30km-weg uitstraling’ heeft. De gemeente reageert als volgt: ‘Bij de politie heb ik navraag gedaan over het handhaven in de Obrechtstraat. Zij hebben aangegeven pas vaker verkeerscontroles uit te voeren op het moment dat de inrichting van de weg volledig overeenkomt met het geldende snelheidsregime van 30 km/u, dit is momenteel niet op alle punten het geval.’

23 november 2016
De gemeente geeft aan dat er toch geld vrijgemaakt gaat worden om de verkeersveiligheid aan de Obrechtstraat te verbeteren. Ze schrijft naar de indieners van de petitie: ‘Zoals jullie wellicht hebben vernomen in het nieuws heeft de gemeente geld gereserveerd voor het treffen van verkeersmaatregelen in de Obrechtstraat. Volgend jaar hopen we aan de slag te gaan met maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de verkeersveiligheid in de Obrechtstraat wordt verbeterd.’

13 maart 2017
Na de laatste toezegging van de gemeente is er nog niets gebeurd aan de verkeersveiligheid bij de Obrechtstraat. De bewoners willen weten wanneer de gemeente in actie gaat komen, ook omdat er steeds meer kinderen buiten gaan spelen. ‘Wij zijn nieuwsgierig naar de vorderingen van de plannen voor o.a. de Obrechtstraat. Het lente seizoen is meteorologisch maar net begonnen en de eerste nachtelijke motor scheurders zijn al te horen en overdag kan men het ook al niet laten om met veel geluidsoverlast langs te razen. De ergste irritatie speelt dus nu al en dan komen we nog in de periode dat er meer kinderen buiten gaan spelen. Ik mag hopen dat we niet weer een hele zomer hiervan moeten verduren. Ik verneem graag wat van u.’

22 maart 2017
De gemeente reageert op bovengenoemde mail. ‘Ik kan u melden dat de startgesprekken over de geplande maatregelen zijn ingepland en dat we streven naar een zo spoedig mogelijke uitvoering dit jaar. Helaas kan ik u niet beloven dat de maatregelen voor de zomer op straat zijn gerealiseerd. Na afronding van de eerste startgesprekken kan ik u waarschijnlijk informeren over de planning van de werkzaamheden, dit is in de eerste week van april.’

Op woensdag 12 april zijn er nog geen enkele maatregelen genomen, als er om 10.00 uur ’s ochtends een baby in een kinderwagen wordt geschept door een automobilist en met meerdere verwondingen naar het ziekenhuis worden gebracht. Het is niet bekend hoe het met de baby gaat. De politie onderzoekt het ongeval.

Back to top button