Gemeente wist al in 2017: ‘Zwolle is zeer kwetsbaar door water in en rondom stad’

Ook Zwolle is extreem kwetsbaar door het veranderende klimaat en het vele water in en rondom de stad. De gemeente liet in 2017 een filmpje maken waar het gevaar uit blijkt. 

De klimaatverandering zorgt in Zwolle voor een grote opgave. Oplossingen uit het verleden zijn niet meer toereikend voor de toekomst. Dijken kunnen de stad niet beschermen tegen extreem weer, zoals hevige regenval of hittegolven. Door de ligging rondom het water, zal Zwolle onderlopen als het waterpeil van het IJsselmeer sterk toeneemt.

Stadshagen kwetsbaar
Ook de wijk Stadshagen is kwetsbaar, blijkt uit het filmpje. Programma manager Menno ten Hegelaar van de Provincie Overijssel. ‘Inwoners in Stadshagen zijn nu veilig, maar er is geen garantie voor de toekomst. Deze wijk ligt in een polder en er kan anderhalve meter water komen te staan bij een dijkdoorbraak.’ Ook Isala staat bij Oosterenk in een kwetsbare positie.

7,2 miljoen euro
Gemeente, provincie, ondernemers en andere betrokkenen zijn al in 2017 begonnen om Zwolle opnieuw in te richten, zodat het wél bestand kan zijn tegen klimaatadaptie. In de gemeentelijke begroting is daar destijds 7,2 miljoen euro voor uitgetrokken.

Back to top button