Gemeente Zwolle doet proef met vuurwerkvrije zones

De gemeente Zwolle gaat de komende jaarwisseling pilots doen met vrijwillige en verplichte vuurwerkvrije zones. Dat stellen burgmeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. Inwoners kunnen met elkaar een vrijwillige vuurwerkvrije zone afspreken in hun straat. Ook wordt onderzocht of er behoefte is om rondom kwetsbare locaties verplichte vuurwerkvrije zones aan te wijzen.

Naast de twee pilots met de vuurwerkvrije zones, stellen burgemeester en wethouders voor om in te zetten op vuurwerkvoorlichting aan groep 7 en 8 van het basisonderwijs.

Vuurwerk is een traditie die inmiddels hoort bij de jaarwisseling. Het brengt veel plezier, maar er zijn ook inwoners die hierdoor overlast of onveiligheid ervaren. De Zwolse gemeenteraad heeft het college daarom gevraagd naar ervaringen van andere gemeenten om vuurwerkoverlast te beheersen. Daarover hebben zij in juni 2019 van gedachten gewisseld. Uit dit gesprek bleek dat er geen meerderheid was voor een centrale vuurwerkshow, maar wel voor het instellen van vrijwillige vuurwerkvrije zones en het onderzoeken van verplichte vuurwerkvrije zones. Op basis daarvan stelt het college nu voor om daar de komende jaarwisseling mee te experimenteren. De pilots moeten uitwijzen of er behoefte is aan zulke zones en of die ook helpen de overlast en gevoelens van onveiligheid te verminderen. Na de jaarwisseling worden de pilots geƫvalueerd.

Vrijwillige vuurwerkvrije zone
In de eerste pilot wil Zwolle ervaringen op doen met vrijwillige vuurwerkvrije zones en onderzoeken of hier animo voor is. Bij een vrijwillige vuurwerkvrije zone maken inwoners zelf afspraken met hun buren om geen vuurwerk af te steken in (een deel van) hun straat. Zij kunnen zelf in de buurt inventariseren of er steun is en maken afspraken waar alle buren zich in kunnen vinden. De gemeente legt geen vuurwerkverbod op en handhaaft ook niet, maar kan wel ondersteunen met bijvoorbeeld communicatiemiddelen.

Verplichte vuurwerkvrije zone
In de andere pilot onderzoekt de gemeente of verplichte vuurwerkvrije zones rondom kwetsbare gebieden wenselijk en haalbaar zijn. Kwetsbare locaties zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, dierenverblijven of natuurgebieden. De gemeente gaat de komende periode in gesprek met eigenaren van deze locaties. In overleg kan de gemeente bepaalde locaties dan aanwijzen als verplicht vuurwerkvrij. Dat betekent dat politie en handhavers in die gebieden ook mogen optreden.

Back to top button