Gemeente Zwolle geeft 1,4 miljoen euro steun aan culturele sector

Ruim 1,4 miljoen euro wordt ingezet voor de culturele sector in Zwolle. De rijksbijdrage gaat vooral naar instellingen en makers die geen structurele subsidie van de gemeente krijgen. En ook naar organisaties die niet eerder steun ontvingen uit fondsen die het Rijk voor de culturele sector beschikbaar stelde. 

Deze keuze komt voort uit het onderzoek dat de gemeente Zwolle deed naar de effecten van de lockdown op de culturele sector. Daaruit blijkt dat vooral instellingen, gezelschappen en zzp-ers die sterk afhankelijk zijn van publieksinkomsten, losse opdrachten of projectsubsidies het financieel zwaar hebben. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 82% van de zelfstandigen in de culturele en creatieve sector negatieve gevolgen van de Corona-maatregelen heeft ondervonden. De gemiddelde omzetdaling was 57 procent. De (grote) instellingen die structurele subsidies ontvangen of aanspraak konden maken op eerdere steunmaatregelen lijken vooralsnog redelijk door de coronacrisis heen te komen, mits de lockdown niet te lang meer voortduurt.

Zo wordt het geld verdeeld:

Eenmalige subsidie
Voor instellingen die het werk van Zwolse makers presenteren of instellingen die bijdragen aan/onderdeel zijn van de Zwolse culturele infrastructuur. Hiervoor is in totaal € 500.000,- beschikbaar. De voorwaarde is dat deze instellingen geen steun uit eerdere steunpakketten van het Rijk voor de culturele sector hebben gekregen.

Voor cultuurmakers

  • Het totale beschikbare subsidiebedrag voor de bestaande subsidieregeling Cultuur & Kwaliteit wordt flink verhoogd met € 370.000,-. Er komt een extra aanvraagronde voor geld uit deze regeling.
  • De bestaande regeling voor tegemoetkoming in de kosten voor zaalhuur wordt uitgebreid met extra geld en met extra ruimtes. Met deze uitbreiding worden zowel de huurders (amateurverenigingen)  als de verhuurders van de ruimtes financieel geholpen.
  • Een belangrijke schakel in het ondersteunen van (jonge) cultuurmakers is het Hybride productiehuis. Het Hybride productiehuis ondersteunt deze jonge talenten door aanbieden van bijvoorbeeld oefenruimte maar ook met advies over sponsoring en fondsenwerving of over het gebruikt van digitale tools voor online concert- of theaterbeleving.
Back to top button