‘Gemeente Zwolle moet geld geven aan kerk’

De fracties van de ChristenUnie en D66 willen dat de gemeente Zwolle helpt bij de financiering van de Grote Kerk. Andere partijen zijn kritisch. ‘Waarom daar wel en waarom moet Wim Waanders alles zelf regelen bij zijn kerk?’

Er ligt een motie van de ChristenUnie en D66 om de gemeente te bewegen méér te doen voor de financiering van de nieuwe plannen van Grote Kerk. ‘De gemeente moet actief bijdragen aan inspanningen van het stichtingsbestuur Grote Kerk Zwolle bij het verwerven van financiële bijdragen van andere overheden en fondsen en daarvoor zonodig cofinanciering te verlenen uit het Stadsontwikkelfonds’, menen zij.

Waanders in de Broeren
Maar het voorstel kan op op kritiek rekenen. Van bijvoorbeeld GroenLinks in Zwolle. ‘Waarom daar wél en krijgt Wim Waanders in de Broerenkerk geen hulp van de gemeente’, vraagt raadslid Michiel van Harten zich af. Waanders zelf is de laatste maanden uiterst kritisch geweest hoe de gemeente Zwolle met hem omgaat. Dieptepunt was een raadsvergadering waar de eigenaar van Waanders in de Broeren in huilen uitbarstte.

Noodzakelijke voorwaarde
ChristenUnie en D66 vinden echter dat de Grote Kerk financiële steun verdient van de gemeente Zwolle. De Kerk is vanaf 2015 via een particulier initiatief bezig om het onderkomen multifunctioneel te maken. ‘Dit initiatief is van belang om de waarde van dit rijksmonument voor de stad een nieuwe impuls te geven. Investeringen in de herinrichting van de Grote Kerk zijn een noodzakelijke voorwaarde zijn om aan het particulier initiatief blijvende inhoud te geven. Het initiatief wil zoveel mogelijk zelfstandig financiering wil organiseren, maar daarbij wel het commitment en mogelijk cofinanciering van de gemeente nodig heeft’, stellen de beide indieners van de motie.

Maandag zal blijken of de motie voldoende steun heeft van de gemeenteraad.

Back to top button