Zwolle: Uitstel betaling ondernemers en organisaties

Het college van burgemeester en wethouders in Zwolle heeft besloten om ondernemers en organisaties uitstel van betaling van belastingen, huur of ander financiële verplichtingen aan de gemeente te verlenen. Dit geldt voor de periode tot 1 september 2020.

De aanslag voor de gemeentelijke belastingen (onroerend goed, rioolheffing en afvalstoffenheffing) is in februari verstuurd. Ondernemers en organisatie die in nood komen kunnen uitstel van betaling aanvragen via de website van het GBLT. Ook ZZP-ers met een kantoor aan huis kunnen via het GBLT om uitstel vragen. Daarnaast wordt de precariobelasting voor horecaondernemers en de aanslagen voor marktgelden tot 1 september 2020 niet geïnd.

Sportverenigingen
Uitstel van de gemeentelijke belastingen geldt ook voor de organisaties, zoals wijkcentra, culturele instellingen en sportverenigingen. Als deze organisaties (ook) een pand huren van de gemeente of grond in erfpacht hebben, kunnen zij ook uitstel van betaling voor de huur/erfpacht aanvragen voor de periode tot 1 september aanstaande. Dit kan worden aangevraagd via www.zwolle.nl/uitstelvanbetaling

Tijdelijk lucht geven
De verwachting is dat deze maatregelen de ondernemers en instellingen tijdelijk financieel lucht geven. Daarom onderzoekt het college of er verdergaande ondersteunende maatregelen mogelijk zijn voor partijen waarmee de gemeente een contract- of subsidierelatie heeft, zoals zorgaanbieders. Voor deze laatste groep komt op korte termijn een regeling.

Vraagbaak
Dit zijn de eerste maatregelen die het college neemt aanvullend op het maatregelenpakket voor ondernemers dat het Rijk deze week aankondigde. Daarnaast werkt de gemeente Zwolle, samen met het Regionaal Bureau Zelfstandigen en partners aan het inrichten van de vraagbaakfunctie voor ondernemers in Zwolle en de regio. Daarbij wordt aangesloten bij de landelijke maatregelen voor ondernemers.

Meer informatie
Op de website van de gemeente Zwolle is meer informatie te vinden over de diverse maatregelen en organisaties die zich inzetten om ondernemers met raad en daad bij te staan. De informatie op deze pagina www.zwolle.nl/coronainfo-ondernemers wordt regelmatig geactualiseerd.

Back to top button