Gemeente Zwolle wil niets meer doen aan geluidsoverlast moskee

De gemeente Zwolle gaat geen juridische procedure beginnen tegen de geluidsoverlast die de Masdjied-E-Awliya moskee aan de rand van de Aa-landen veroorzaakt. Omwonenden hadden daar via hun rechtsbijstandsverzekering om gevraagd. Zij vinden dat hen ‘het islamitische geloof constant wordt opgedrongen’.

De gemeente Zwolle erkent dat er geluidsoverlast is, vooral tijdens het vrijdagsgebed. ‘De geluidniveaus van de gebedsoproep zijn dusdanig dat het oproepen tot gebed goed hoorbaar is, maar niet van dien aard dat er gesproken kan worden van structurele overmatige geluidsoverlast. Ook is er geen sprake van het opdringen van een godsdienst. Er is derhalve in deze situatie geen sprake van aantasting van andere grondwettelijke en universele rechten van de mens’, schrijft het College aan de gemeenteraad.

Uitzonderlijke situatie
Ook daar wilden de VVD, het CDA en de ChristenUnie helderheid over de stand van zaken. ‘Nog steeds is er geen oplossing voor de kwestie van de gebedsoproep van de moskee in de Aa-
landen. Vele gesprekken, mediation en inzet van de buurt ten spijt, komen partijen niet nader tot elkaar. Zwolle kenmerkt zich door samenspraak, samen werken en er samen uitkomen. Dat dit niet lukt nadat zonder overleg de moskee meermaals per dag de gebedsoproep luidt is spijtig. Ook in vergelijking met de rest van het land is dat een uitzonderlijke situatie’, aldus de partijen.

Experiment
De drie partijen wilden een proef uitvoeren. ‘Het zou mooi zijn als een experiment
wordt gehouden waarbij gebedsoproepen slecht een paar keer per week worden gedaan waardoor
kan worden onderzocht of dat bijdraagt een gedragen oplossing.’ Maar de gemeente ziet geen juridische gronden voor deze oplossing. ‘De gemeenteraad heeft in deze situatie geen juridisch houdbare mogelijkheden om regels te stellen of anderszins beperkingen op te leggen. Het onderzoek naar de juridische mogelijkheden is hiermee afgerond.’

Gemeente kan niets meer doen
De gemeente Zwolle trekt nu haar handen af van de klachten die de bewoners hebben. ‘Een aantal omwonenden blijft overlast ervaren. Onze conclusie is dat de gemeente nu niets meer kan
doen om de nog bij enkele mensen bestaande onvrede weg te nemen. De enige mogelijkheid om
hieruit te komen is met betrokkenen in gesprek te gaan en te blijven zoeken naar de ruimte om elkaar te vinden.’ Maar ook die route bleek een doodlopende weg. Een mediation-traject is inmiddels afgerond, waarbij bewoners en moskee niet nader tot elkaar zijn gekomen.

Back to top button