Gemeente Zwolle wil senioren uit hun te ruime huis krijgen

De gemeente Zwolle komt met partners met tal van ideeën om de woningmarkt in gang te zetten. Een daarvan is het stimuleren om vooral senioren uit hun te ruime huis te krijgen.

Net als in de rest van Nederland is er schaarste op de woningmarkt in Zwolle en zijn verhuisbewegingen beperkt. Daar moet iets in veranderen.

De gemeente Zwolle en partners zetten zich daarom samen in om op het gebied van bouwen, wonen, zorg en welzijn oplossingen te vinden. Het gaat, naast het blijven bouwen van nieuwe woningen, om het beter benutten van bestaande woningen en stimuleren van verhuisbewegingen. In de plannen krijgt seniorenhuisvesting een prominente plek en worden jongere en kwetsbare inwoners niet uit het oog verloren. Dit vertaalt zich in een pakket nieuwe acties die deze week zijn voorgelegd aan de gemeenteraad

Alle acties zijn erop gericht om iedereen in Zwolle een (t)huis te kunnen bieden: voor iedere portemonnee, leeftijd en huishoudenssamenstelling een passende woning.

Blijven bouwen
Nieuwe betaalbare woningen blijven toevoegen is misschien wel de belangrijkste manier om het woningtekort in Zwolle terug te dringen. Een uitdaging in een tijd waarin woningbouwproductie door hoge kosten, stijgende rente en inflatie afneemt. Juist daarom heeft het college samen met partners een stevige koers ingezet die er voor moet zorgen dat gebiedsontwikkelingen door kunnen gaan en woningen opgeleverd kunnen worden. Deze koers staat verwoord in de nota ‘Blijven Bouwen: Zwols actieplan Woningbouw’, dat recent aan de raad is aangeboden.

Beter benutten woningen
Een belangrijke manier om meer mensen een thuis te bieden en beweging op de woningmarkt te stimuleren, is het beter benutten van bestaande woningen. Voorbeelden die mogelijk kunnen worden toegepast in Zwolle zijn kleiner gaan wonen, woningdelen, woningruilen, een woning splitsen of hospitaverhuur. Het komend jaar worden mogelijke maatregelen en alternatieven om woningen beter te benutten verder uitgewerkt in het ‘Actieplan Beter Benutten’.

Aandacht voor senioren
Tot 2040 verdubbelt het aantal senioren in de stad en komt er steeds minder zorg- en ondersteunend personeel beschikbaar. In de nieuwe plannen van de gemeente en de partners is daarom speciaal aandacht voor huisvesting en woonwensen van senioren. In het ‘Actieplan Seniorenhuisvesting’ wordt hier nader op ingegaan. Zo wordt er bij de bouw van nieuwe woningen rekening gehouden met de verschillende woonwensen van senioren. Senioren vinden het prettig om in hun eigen wijk te blijven wonen, sociale activiteiten en ontmoetingen vinden daar plaats. In aanvulling daarop wordt gekeken hoe het voor senioren makkelijker en aantrekkelijker kan worden gemaakt om te verhuizen in de eigen wijk. Zowel voor mensen met een huurwoning als mensen met een koopwoning.

Senioren als sleutel
Uit onderzoek blijkt bovendien dat senioren een sleutelrol spelen in het weer in beweging krijgen van de woningmarkt. Zij kunnen bijdragen aan doorstroming van alle woningzoekenden. Bij toekomstige nieuwbouwplannen wordt rekening gehouden met betaalbare en passende woningen en woonvormen voor senioren en de voorzieningen in de wijk, zodat zij wanneer gewenst kunnen doorstromen naar een woning waar ze een goede oude dag kunnen hebben.

Back to top button