Gemiddelde verkoopprijs woning in Zwolle boven 300.000 euro

De coronacrisis heeft de verkoopdynamiek aangejaagd in Zwolle. In het tweede kwartaal van 2020 zijn ruim 530 woningen verkocht, dit is het hoogste aantal verkopen in twee jaar. Dat blijkt uit de kwartaalrapportage van Rodenburg Makelaars.

Woningzoekers laten zich niet afschrikken door de toenemende onzekerheid op de woningmarkt, maar zien dit juist als kans om een geschikte woning te kunnen bemachtigen. Waar de verkoopdynamiek in de afgelopen jaren gedrukt werd door het gebrek aan aanbod, heeft de dynamiek dit kwartaal kunnen floreren doordat meer woningen te koop worden gezet door de coronacrisis. Deze ontwikkeling van het aanbod sluit sterk aan op de landelijke tendens.

Intelligente lockdown
In de eerste weken na de start van de intelligente lockdown hebben meer eigenaren hun woning te koop gezet. Dit betreffen voornamelijk woningbezitters die al van plan waren te gaan verkopen en deze verkoop naar voren hebben gehaald. Door deze golf aan extra aanbod is halverwege april de aanwas teruggevallen, doordat vele geplande verkopen reeds hadden plaatsgevonden. In juni is het aantal aanmeldingen wederom boven het niveau van vorig jaar uitgestegen.

Door de toegenomen onzekerheid rondom toekomstige ontwikkelingen op de woningmarkt zien woningbezitters dit als het ideale moment om te verkopen. Doordat de beschikbaar gekomen woningen snel zijn verkocht, is het aantal aangeboden woningen in de bestaande bouw slechts licht toegenomen. Doordat het aanbod van nieuwbouwwoningen wel is afgenomen, is het totale aanbod nog verder gezakt dan het laagterecord uit het voorgaande kwartaal. Per 1 juli staan in Zwolle nog slechts 200 woningen te koop, dit zijn er 15 minder dan drie maanden eerder.

Woningprijzen Zwolle
De gemiddelde verkoopprijs komt dit kwartaal in Zwolle voor het eerst boven de 3 ton uit, kopers betaalden gemiddeld € 307.000 voor hun nieuwe woning. Dit betekent een prijsstijging van 9% ten opzichte van vorig jaar. Deze toename ligt in lijn met de voorgaande kwartalen.en.

Back to top button