donderdag , 7 december 2023
Maagjesbolwerk

Gesprekken over supermarkt in Maagjesbolwerk

Investeringsmaatschappij Annexum zegt in gesprek te zijn met retailers over een supermarkt in het Maagjesbolwerk. Bewoners van het complex zijn niet blij met de plannen.

Volgens Annexum, eigenaar van de winkelpanden en de parkeergarage in het Maagjesbolwerk, hebben zij reeds diverse verzoeken vanuit de retail-markt gekregen voor de vestiging van een supermarkt in het complex. ‘Het bestemmingsplan biedt hier ook het passende kader voor’, zegt Oomke Posma, Asset Manager van Annexum. ‘Vanwege de afwezigheid van een volwaardige supermarkt in het centrum van Zwolle én onze wens om in het Maagjesbolwerk het winkelaanbod aantrekkelijk te houden staan wij hier in beginsel zeer positief tegenover.’
Annexum heeft de gesprekken openbaar gemaakt, omdat zij tégen een mega-supermarkt op de locatie van het nieuwe Katwolderplein zijn. De motivatie voor een grote super is volgens hen gebaseerd op verkeerde aannames.

Zorgen
Bewoners van het Maagjesbolwerk zijn niet blij met de plannen voor een supermarkt en hebben hun zorgen reeds geuit richting de Zwolse politiek. ‘Wederom worden wij als bewoners van het Maagjesbolwerk geconfronteerd met een commerciële marktpartij die geen enkele rekening houdt met de belangen van de bewoners van het complex Maagjesbolwerk, waarvan ook wij (de eigenaren van de appartementen) mede-eigenaar zijn’, vindt bewoner Wim Mekkring.

Tientallen vrachtwagens
Volgens Mekkring is de overlast al te groot. ‘In de huidige situatie is het nu al zo dat wij, als bewoners van het Maagjesbolwerk, te maken hebben met aanzienlijke overlast als gevolg van het laden en lossen voor de Mediamarkt. Dagelijks rijden er tientallen – vaak enorme – vrachtwagens het laad- en losterrein voor onze hoofdingang op, en niet zelden wordt onze hoofdingang daardoor volledig geblokkeerd. Regelmatig staan meerdere vrachtauto’s vanwege de beperkte ruimte (vaak met draaiende motor) in file op de Jufferenwal opgesteld, waardoor daar soms gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan en de Jufferenwal soms nauwelijks toegankelijk is.’