Gezondheidshuis Stadshagen: ‘Situatie begint nijpend te worden’

Ook het Gezondheidshuis in Stadshagen roept een ieder op beschermingsmateriaal te komen inleveren. Er dreigen tekorten te ontstaan aan mondmaskers, veiligheidsbrillen en andere materialen. ‘De situatie is nijpend’, zegt directeur Aad Schouten in een oproep op de eigen website die hieronder is te lezen.

Beste patiënten,

Zoals u wellicht hebt vernomen beginnen er tekorten te ontstaan aan mondmaskers, veiligheidsbrillen en andere beschermingsmaterialen ten behoeve van de zorg voor patiënten. Dit geldt voor ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsenposten maar ook voor uw eigen huisartsenpraktijk begint de situatie nijpend te worden.

In de normale dagelijkse omgang tussen mensen op straat, in winkels en het openbaar vervoer heeft het dragen van beschermingsmaterialen geen enkele meerwaarde (het is effectiever om minimaal 1,5 tot 2 meter afstand tot elkaar te bewaren en hoesten/niezen in de elleboogsplooi te doen, elkaar geen handen te geven en regelmatig gedurende 20 seconden de handen grondig te wassen). Ter voorkoming van overdracht van het virus van en naar hulpverleners zijn deze beschermingsmaterialen echter ESSENTIEEL!

Mocht u nog verf-/mondmaskers of veiligheidsbrillen (bij voorkeur in originele verpakking) thuis hebben liggen, brengt u deze dan alstublieft naar het Gezondheidshuis.

U kunt de materialen afgeven bij het loket van de apotheek. Dit loket vindt u aan de parkzijde van de apotheek.

Wij zullen zorgdragen voor een evenredige verdeling over onze praktijkmedewerkers en andere praktijken/hulpverleners waar de noden hoog zijn!

Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Gezondheidshuis Stadshagen

Aad Schouten

Directeur

Back to top button