‘Gezondheidsklachten door fijnstof in Stadshagen’

Volgens de fractie van Swollwacht zijn veel buurtbewoners uit de wijk Breecamp in Stadshagen kwaad en angstig over de dagelijkse uitstoot van rookwolken – afkomstig uit de in deze wijk aanwezige biomassacentrale. De partij eist opheldering.

Volgens fractievoorzitter William Dogger zijn er bij hem meldingen binnen gekomen van mensen die kampen met gezondheidsklachten wegens de uitstoot. ‘Veel wijkbewoners klagen al langere tijd over stankoverlast en er zijn zelfs toenemende gezondheidsklachten, zoals benauwdheid en hoofdpijn. Wij sluiten niet uit dat enkele van deze klachten veroorzaakt worden door de voornoemde uitstoot van de biomassacentrale. De zorgen bij de buurtbewoners zijn extra groot omdat Breecamp een kinderrijke woonwijk betreft en dat in deze wijk tevens basisscholen en sportverenigingen zijn gesitueerd.’

De fractie van Swollwacht reden voldoende om deze klachten serieus te nemen en de bron nader te onderzoeken op uitstoot van schadelijke stoffen, zoals bijvoorbeeld concentraties van fijnstof.

Over het voornoemde stelt Swollwacht de volgende vragen aan het college van B & W:

  1. Deelt het College de bezorgdheid van de betreffende wijkbewoners, zo ja
    wat gaat het College (de gemeente Zwolle) ondernemen om de geuite bezorgdheid van de betreffende wijkbewoners weg te nemen?
  2. Bent u bereid om door een onafhankelijk-gespecialiseerd-instituut metingen te laten verrichten welke gericht zijn op waarden m.b.t. aanwezige stankoverlast en op waarden welke betrekking hebben op aanwezigheid van schadelijk stoffen?
  3. Bent u bereid om- afhankelijk van de uitkomsten van voornoemde metingen- passende acties te ondernemen, passende acties die iedere vorm van stankoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen elimineren!
  4. Bent u bereid om op korte termijn in contact te treden met de betreffende buurtbewoners, scholen en sportverenigingen en hen te informeren over uw zienswijze en aanpak aangaande deze casus?

fijnstof_stadshagen

Back to top button