zondag , 25 februari 2024
Harm Smeengekade
Het lege flatgebouw aan de Harm Smeengekade is ook besproken als permanente opvangplek voor vluchtelingen.

‘Drie opties voor permanente opvang vluchtelingen’

Patrick RIjke
Patrick Rijke, fractievoorzitter van GroenLinks.
Volgens GroenLinks zijn er drie locaties in Zwolle die in aanmerking komen voor permanente opvang van vluchtelingen. Achter de schermen is er reeds contact geweest met het Centraal Orgaan opvang vluchtelingen (COA). Een boot zou op basis van de huidige informatie de meest geschikte oplossing zijn.

GroenLinks-fractievoorzitter Patrick Rijke zegt dat er nog steeds een mogelijkheid is om in Zwolle een permanente opvangplek voor vluchtelingen aan te wijzen. Dat vertelt hij in gesprek met zwollenu.nl. ‘Er is eerder, op de achtergrond, al contact geweest met het COA. Toen is het lege flatgebouw aan de Harm Smeengekade besproken als locatie voor permanente opvang voor vluchtelingen. Het COA heeft die locatie ook bekeken, maar uiteindelijk geoordeeld dat het te klein zou zijn. Zij zoeken vooral naar plekken waar meer dan duizend mensen gehuisvest kunnen worden.’

Weezenlanden
Volgens Rijke zijn er ook gesprekken geweest over het Weezenlanden-ziekenhuis én over een boot in of rondom Zwolle. ‘Gezien de informatie die we hebben gekregen, lijkt die laatste optie nog de beste.’ Toch zijn ook de andere locaties niet uit beeld.

Officiële aanvraag
Daarmee is het niet zeker dát Zwolle ook daadwerkelijk permanente opvang voor vluchtelingen zal gaan regelen. Rijke: ‘Eerst moet er een officiële aanvraag komen van het COA en dan moet er nog een besluit door de politiek worden genomen.’ Toch lijkt het niet onlogisch dat die aanvraag van het COA Zwolle snel zal bereiken, gezien de massale stroom asielzoekers die nu het land binnentrekken. ‘En ook het politieke klimaat is nu misschien gunstig om daarover te beslissen’, zegt Rijke.

IJsselhallen
Daarmee doelt hij op het nieuws van vorige week, waarin bekend werd dat de IJsselhallen gebruikt zal worden om vierhonderd asielzoekers uit Syrië, Eritrea en Somalië (tijdelijk) op te vangen.