maandag , 4 juli 2022
azc Zwolle
In het pand van het waterschap Groot Salland moet het azc in Zwolle komen.

GroenLinks pleit voor kleinschaliger opvang vluchtelingen

GroenLinks juicht de komst van meer opvangmogelijkheden in Zwolle voor vluchtelingen toe. Fractievoorzitter Patrick Rijke: ‘Met de vele leegstaande panden in de stad moet het bovendien mogelijk zijn mensen op verschillende kleinere locaties op te vangen in plaats van in één groot centrum.’

Vandaag bevestigde de burgemeester dat er concrete plannen zijn voor een asielzoekerscentrum in het gebouw waar nu het waterschap kantoor houdt. Rijke: ‘Wij zijn blij dat er na een periode waarin de stad alleen noodopvang in de IJsselhallen bood, nu eindelijk ook een vaste ruimte komt om kwetsbare mensen die in nood verkeren op te vangen. Dat past bij een gastvrij, initiatiefrijk en sociaal Zwolle zoals GroenLinks dat graag ziet. We dringen niet voor niets al een hele tijd aan op een actieve opstelling van het gemeentebestuur om leegstaande panden in de stad in te zetten voor tijdelijke en blijvende opvang van vluchtelingen.’

De inzet van meer gebouwen die toch leeg staan, maakt het in de ogen van GroenLinks ook mogelijk mensen op een betere manier op te vangen. Kleinschalige opvang heeft grote voordelen: voor vluchtelingen zelf is het prettiger dan de traditionele grootschalige opvangcentra. Bovendien maakt het het inburgeren in de samenleving een stuk makkelijker. Mensen komen meer verspreid over de stad te wonen. En buurtbewoners krijgen er dus steeds maar een beperkt aantal buren bij. De maatschappelijke en menselijke voordelen van kleinschalige opvang wegen volgens GroenLinks op tegen de mogelijke extra (beheer)kosten.

Kansen
Toch ziet GroenLinks Zwolle ook wel kansen voor een wat grotere opvang op de plek die nu is gekozen. ‘Als je ziet hoe actief Zwollenaren zijn geweest om de honderden mensen die vorig jaar in de noodopvang zaten te helpen, is het vast ook mogelijk om 600 of 800 vluchtelingen op te vangen, een zinvolle daginvulling te bieden en wegwijs te maken in de stad’, aldus de fractievoorzitter. ‘En het zou mooi zijn als deze mensen als ze eenmaal stadsgenoten zijn, dan ook hier in Zwolle kunnen blijven wonen na het verkrijgen van een verblijfsvergunning.’

De kaart van de locatie waar het azc moet komen.
De kaart van de locatie waar het azc moet komen.