GroenLinks wil dat gemeenteraad Zwolle actiever wordt

Patrick RIjke
Patrick Rijke, fractievoorzitter van GroenLinks.

De fractie van GroenLinks pleit voor een Stadsdebat waar de inwoners van Zwolle echt zelf ‘aan zet’ zijn. GroenLinks is teleurgesteld over de aangekondigde raadsbijeenkomst met de titel ‘de burger aan zet’. De gemeenteraad moet zelf de stad in om ‘stadsgesprekken’ te voeren over de veranderende verhouding tussen de gemeente en de mensen in de stad.

De bijeenkomst op 26 november is de uitwerking van het ‘stadsdebat’ dat de nieuwe coalitie bij de start op 26 mei aankondigde. Fractievoorzitter Patrick Rijke van GroenLinks: ‘Die bijeenkomst heet wel ‘de burger aan zet’, maar die vlag dekt de lading niet. Hoofdmoot is een lezing over de burger aan zet.’ GroenLinks dient daarom bij de behandeling van de gemeentebegroting een motie in ‘van raadsbijeenkomst naar Stadsdebat’.’

Leegstand
Rijke: ‘Doel van de motie is om als gemeenteraad met Zwollenaren zelf te gaan praten over de andere manier waarop de gemeente haar eigen taak opvat en over de grotere rol die ze toekent aan initiatieven ‘uit de stad’: denk aan zorg en welzijn, de aanpak van leegstand, het bereiken van duurzaamheiddoelstellingen, buurtbedrijven…. We vragen mensen die betrokken zijn bij een thema en gaan met hen het gesprek aan over wie wat het beste kan doen: de gemeente, het bedrijfsleven en/of de burger.’

‘Ze doen maar’
Rijke: ‘Daarbij we willen trouwens niet alleen initiatiefrijke inwoners spreken, die de weg naar het stadhuis zelf al weten te vinden, maar ook mensen die geneigd zijn te denken ‘ze doen maar’ of ‘ik begrijp niet waar dit over gaat.’ Want iederéén krijgt meer en meer te maken met de gemeente én met initiatieven van andere inwoners. Het is een hele kunst zo’n gesprek op gang te brengen. Dat snappen wij ook wel. Maar één ding weten wij wel zeker: op de manier waarop de avond van de 26ste november nu wordt ingevuld bereiken we die mensen in elk geval niet.’

Concrete onderwerpen
Daarom probeert GroenLinks de gemeenteraad ertoe over te halen, als vervolg op de raadsbijeenkomst van 26 november, samen stadsgesprekken te organiseren over concrete onderwerpen. Niet op het stadhuis, maar op plekken in de stad met een minder ‘hoge drempel’, en voorbereid in overleg met Zwollenaren zelf.

Het CDA heeft inmiddels laten weten de motie mee te ondertekenen. Zij zien de motie als een steun in de rug voor hun eerdere motie 038 Kantelt.

Back to top button