GroenLinks wil méér vluchtelingen in Zwolle opvangen

Foto: coa.nl
Foto: coa.nl

De fractie van GroenLinks denkt dat Zwolle wel meer vluchtelingen kan opvangen dan 800 mensen. Die kunnen volgens de partij beter worden gehuisvest op verschillende plekken in de stad. Voor vluchtelingen zelf zijn kleinere centra menselijker. Bovendien pleiten veel Zwollenaren voor meer spreiding. Daarom wil GroenLinks serieus onderzoeken of dat daadwerkelijk mogelijk is.

Verspreid over Zwolle
Fractievoorzitter Patrick Rijke: ‘Voor GroenLinks staat de menselijke kant voorop in het vraagstuk over de opvang van vluchtelingen. Voor mensen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld, is het niet goed in grootschalige opvangcentra bij elkaar te moeten leven.’ Als asielzoekers meer verspreid over de stad wonen, kunnen zij bovendien een stuk makkelijker inburgeren in de Zwolse samenleving. ‘Vanaf de eerste dag komen ze dan als vanzelf in aanraking met buurtgenoten en met de gang van zaken in onze stad’, aldus Rijke.

Buurtbewoners krijgen er bij meer gespreide vluchtelingenopvang ook steeds maar een beperkt aantal buren bij. ‘Ook voor hen is de opvang zo makkelijker in te passen.’ De inzet van meer gebouwen die toch leeg staan of terreinen die nu braak liggen, maakt het volgens GroenLinks ook mogelijk mensen op kleinere schaal op te vangen dan in een traditioneel azc.

Kleinere opvanglocaties
In het plan van B&W en het COA voor een azc op de plek van het Waterschapskantoor worden daar volgend jaar eerst 600 en een jaar later in totaal 800 vluchtelingen opgevangen. Sinds dat plan in januari bekend werd gemaakt, hebben veel organisaties en mensen in de stad, net als GroenLinks, geopperd dat het beter is om mensen te huisvesten op kleinere locaties verspreid over de stad. Kort geleden hebben zowel staatssecretaris Dijkhoff als het COA na oproepen van burgemeesters, de VNG en de nationale politie laten weten open te staan voor kleinere opvanglocaties.

Bij de zoektocht naar geschikte locaties in Zwolle is steeds uitgegaan van een ondergrens van 600 asielzoekers. Kleinere plekken zijn dus vorig jaar automatisch helemaal buiten beeld gebleven. Daarom vraagt GroenLinks B&W om aanvullend onderzoek te doen naar alternatieve opvangmogelijkheden.

Noodopvang
De planning is dat de gemeenteraad half april een beslissing neemt over de komst van een azc. Rijke: ‘We hebben dus de tijd om te bekijken wat er verder zoal mogelijk is in de stad. Wie weet komen we verspreid over de stad dan zelfs wel op een hoger totaal dan 800 uit. Zwolle is er gastvrij genoeg voor. Dat bleek vorig jaar wel toen veel Zwollenaren zich inzetten om de vluchtelingen die in de noodopvang zaten, wegwijs te maken in de stad.’

De fractievoorzitter haalt de woorden van landelijk partijleider Jesse Klaver aan: ‘Laten we realistisch zijn. Je draait mensen een rad voor de ogen als je zegt dat er minder vluchtelingen komen. We kunnen het wel beter organiseren.’
Op de korte termijn moet Zwolle misschien nog wel noodopvangplekken inrichten. En zit er wellicht ook niets anders op dan – al dan niet voorlopig – een wat groter centrum in gebruik te nemen. ‘Maar we willen uiteindelijk kiezen voor de meest menselijke oplossing.’

Back to top button