donderdag , 22 februari 2024
GroenLinks

GroenLinks wil permanente opvang voor vluchtelingen in Zwolle

Patrick RIjke
Patrick Rijke, fractievoorzitter van GroenLinks.

GroenLinks verwelkomt het besluit van het college van B&W voor tijdelijke opvang van asielzoekers in Zwolle. Wel vindt de partij dat Zwolle opnieuw moet kijken naar een permanente opvangplek voor asielzoekers.

‘Er is meer nodig dan een tijdelijke plek’, laat GroenLinks weten in een reactie op de komst van 400 asielzoekers naar de IJsselhallen. ‘Want de toestroom van vluchtelingen staat onder hoge druk en er is een acuut tekort aan geschikte en blijvende opvangplaatsen.’

Sterk verhoogde instroom
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft te maken met een sterk verhoogde instroom, voortgedreven door de toename van het geweld in onder meer Syrië, Somalië en Eritrea. In de laatste weken is het aantal vluchtelingen dat zich meldt voor asiel opgelopen naar ruim 800 per week. Daarom is het COA naarstig op zoek naar nieuwe locaties.

Blijvende opvang
GroenLinks wil dat Zwolle een bijdrage levert aan geschikte en blijvende opvang van deze mensen die in nood verkeren. Eerder vroeg de partij al aan het college om in overleg te treden met het COA en actief mee te werken aan het realiseren van opvangplaatsen in Zwolle. Hierop reageerde het college aanvankelijk negatief.

Geschikte plekken in Zwolle
Nu wil GroenLinks opnieuw kijken of er geschikte plekken zijn voor opvang in Zwolle. ‘Er is meer nodig dan een tijdelijke opvang voor deze kwetsbare mensen die alles verloren hebben. Wij denken daarom hard mee met het COA om een geschikte en blijvende opvanglocatie voor asielzoekers in Zwolle te vinden en om deze vervolgens aan het college van B&W voor te stellen.’