GroenLinks: Zwarte Piet moet in Zwolle ‘ontslagen’ worden

GroenLinks wil de discussie voeren over een ‘ontslag’ van Zwarte Piet in Zwolle. De fractie zal vanavond (maandag) vragen aan het College stellen over het verdwijnen van Zwarte Piet.

Het stadsbestuur is in gesprek met belangenorganisaties om de intocht van Sinterklaas tot ‘een veilig en zo leuk mogelijk feest te maken’. Niettemin wil de fractie van GroenLinks duidelijkheid hebben hoe het met die gesprekken staat. ‘Bij de afgelopen Sinterklaasintocht, in december 2019, waren er al enkele roetveegpieten in Zwolle te zien. Maar de eerlijkheid gebied ook te zeggen, dat het er bijzonder weinig waren’, schrijft GroenLinks-raadslid Margriet Leest namens haar partij.

Volgens de fractie is dit het moment om discussie te voeren over het ontslag van Zwarte Piet in Zwolle. De partij stelt vanavond de volgende vragen:

1. Het onderwerp zwartgekleurde pieten is een subonderwerp van het hoofdonderwerp
discriminatie en racisme. Op welke manier zet gemeente Zwolle zich in om open
gesprekken te voeren die een constructieve aard hebben waardoor uiteindelijk iedereen zich meer gehoord en gezien voelt en steeds beter kan participeren in de stad? Hoe maakt het college dit zichtbaar als inclusieve stad?

2. In hoeverre heeft het college dit jaar stappen gezet om mee te gaan met landelijke ontwikkelingen richting het ‘ontslaan’ van de Zwarte Piet, en op welke manier?

3. Een geslaagde roetveeg of kleurrijke piet is ontdaan van alle elementen die verwijzen naar blackface, slavernij, en het kolonialisme. Hieronder valt niet alleen de zwarte of donkerbruine schmink, maar ook de afropruiken, de gouden oorringen, en de overtrokken lippen. Is het college dit met ons eens? Zo ja, wordt ook over deze uiterlijke kenmerken het gesprek aangegaan met organisatoren in de hele stad?

4. Is het college bekend met de internationale opvattingen over Black Pete, waaronder de recente uitspraak van de VN?

5. Kan het college toezeggen dat het zich hard maakt om in 2020 bij alle feestactiviteiten rondom Sinterklaas te streven naar de inzet van enkel roetveeg- en kleurrijke pieten?

Back to top button