Groot onderhoud aan Westenholterallee

WestenholteralleeDe Westenholterallee krijgt na de bouwvakantie groot onderhoud. De rijweg voldoet niet meer aan de huidige kwaliteitseisen. De uitvoering vindt vanaf medio augustus 2015 plaats en duurt naar verwachting tot eind september 2015. Tijdens de wegwerkzaamheden blijven de panden in de nabije omgeving bereikbaar.

Elk jaar zijn verschillende wegen in de stad aan de beurt voor onderhoud. Een klus die ervoor moet zorgen dat de Zwolse wegen weer jaren voldoen aan de eisen van duurzaamheid, veiligheid, comfort en aanzien. De Westenholterallee, het gedeelte tussen het kruispunt Hasselterweg tot aan het verkeersplein (Spoolderplein), is toe aan een groot onderhoud. De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit: het vervangen van deklagen; aanbrengen van markering;  onderhouden van de verkeersregel installaties (VRI); en rioolwerkzaamheden.

Bereikbaarheid
Gedurende de werkzaamheden blijven de bedrijven in de (nabije) omgeving van de Westenholterallee bereikbaar.  Om de overlast voor het verkeer te beperken pakt de aannemer het werk gefaseerd op, waarbij de activiteiten zoveel mogelijk per rijbaan worden uitgevoerd. Gedurende de wegwerkzaamheden wordt het verkeer omgeleid via de Blaloweg en Hasselterweg.

De werkzaamheden op het wegvak, tussen kruispunt Westenholterallee/ Blaloweg en de aansluiting op het Spoolderplein, worden in een nog nader te bepalen weekend uitgevoerd. Bij deze activiteiten wordt het wegvak in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt dan omgeleid via de A-28,  Katerdijk, Blaloweg en omgekeerd.

Back to top button