Grote controle op bedrijventerrein Marslanden (en dit zijn de resultaten)

Verschillende overheidsdiensten hielden vandaag (dinsdag) een gezamenlijke controle in het kader van de aanpak van ondermijning. Tachtig medewerkers van gemeente, Omgevingsdienst IJsselland, politie, UWV, Belastingdienst, Douane, OM en RIEC Oost-Nederland bezochten meerdere locaties, onder andere op de Marslanden. De controle werd gehouden naar aanleiding van verschillende signalen van mogelijke ondermijnende activiteiten.

Dit waren de resultaten:

  • De Belastingdienst nam van een aantal bedrijven de administratie in beslag voor nader onderzoek. Reden hiervoor was onder andere dat de Belastingdienst op een aantal locaties personeelsleden aantrof die niet in de loonadministratie zijn opgenomen.
  • De Omgevingsdienst IJsselland geeft aan dat er van een aantal locaties geen melding ten aanzien van milieuactiviteiten (autoherstelbedrijven) is gedaan. Er dient nog nader onderzoek gedaan te worden naar een aantal milieuaspecten, zoals vloeistofdichte voorzieningen en de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen zoals accu’s, afgewerkte olie/benzine en dergelijke.
  • De politie heeft vandaag bij verschillende bedrijven de administratie in beslag genomen omdat er een vermoeden is van kilometertellerfraude. In één van de panden trof de politie een gestolen voertuig aan. Er is één verdachte aangehouden voor heling.
  • De douane heeft gecontroleerd op de herkomst van frisdranken, bier en wijn om te kijken of bij invoer in Nederland de accijnzen werden betaald. Hiervoor is nog vervolgonderzoek nodig.
  • UWV heeft een onderzoek ingesteld naar mogelijke uitkeringsfraude door één van de aanwezigen bij één van de gecontroleerde bedrijven.
  • De gemeente Zwolle heeft door de controle meer zicht gekregen op de bedrijven die zijn gevestigd op de gecontroleerde adressen. Ook werd een barinrichting aangetroffen die niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan. De gemeente heeft daarnaast flyers verspreid onder omringende bedrijven om ondernemers bewust te maken van signalen van ondermijning.

(tekst loopt door onder foto)

Foto: Stefan Verkerk

Aanpakken
Burgemeester Peter Snijders zegt tevreden te zijn over de gezamenlijke controles: ‘Vandaag werken we met zijn allen samen in een breed onderzoek naar verdachte activiteiten op bedrijventerrein Marslanden. Door als overheden samen op te trekken in het onderzoek en de controles, zien we verbanden en krijgen we beter zicht op mogelijk ondermijnende activiteiten van de betrokken ondernemers. Samen zien we meer dan ieder afzonderlijk en kunnen we ondermijning in Zwolle efficiënter aanpakken.“

Back to top button