Grote Kerk wil hulp van gemeente voor miljoenenlening

De gemeente Zwolle moet garant staan voor een lening van 1,3 miljoen euro aan de Grote Kerk voor plannen voor een restauratie. Zo moet onder andere de preekstoel verstevigd worden. Financiële experts geven een waarschuwing af dat de Grote Kerk de verplichtingen in de toekomst niet kan terugbetalen.

De Grote Kerk heeft een een grote restauratiesubsidie aangevraagd bij het Rijk. Die kan echter alleen verstrekt worden als de gemeente zich garant stelt voor een bedrag van maximaal 1,3 miljoen euro. Volgens de Grote Kerk (nu Academiehuis) is restauratie nodig. ‘Interieurdelen moeten hoognodig gerestaureerd worden. De preekstoel is verzakt op dit moment ernstig. Door verdroging vallen er stukjes af.’

Financiële experts waarschuwen de gemeente echter voor een garantstelling. Op basis van het Treasurystatuut heeft Treasury een beoordeling van de exploitatie van het Academiehuis gedaan. Ze beoordelen de exploitatie als zeer uitdagend met de nodige risico’s. De reserve is zeer beperkt om tegenvallers op te vangen.

Niettemin stelt het College voor om voor het maximumbedrag van 1,3 miljoen euro garant te staan. De gemeenteraad moet daar nog wel mee instemmen. Saillant detail: de voorzitter van de Grote Kerk (Janco Cnossen) is de formateur geweest van het College van B en W in Zwolle.

Back to top button