donderdag , 28 september 2023
Nieuwjaarstoespraak Henk Jan Meijer

Henk Jan Meijer blijft burgemeester van Zwolle

De gemeenteraad heeft vanavond (maandag) een positieve aanbeveling voor de herbenoeming van burgemeester Meijer vastgesteld.

De derde ambtstermijn van burgemeester Meijer loopt in de zomer van 2018 af. De burgemeester wil graag herbenoemd worden om de nieuwe raad en het nieuwe college te begeleiden en de raad stelt dit op prijs.
De commissie die de aanbeveling heeft voorbereid, is tot de conclusie gekomen dat er niets in de weg staat om tot een positieve aanbeveling te komen. De gemeenteraad stuurt de aanbeveling naar de Commissaris van de Koning. Deze stuurt de aanbeveling en zijn rapportage door naar de minister van Binnenlandse Zaken.
Een definitief besluit wordt voor juli 2018 verwacht.

Verheugd
Burgemeester Henk Jan Meijer: ‘Ik ben verheugd over de voordracht. Ik zet mijn inmiddels ruime ervaring als burgemeester van Zwolle graag in om de nieuw te benoemen raad en het college op weg te helpen. Ik zal deze vierde termijn niet volmaken. Ik heb het voornemen mijn taken per 1 september 2019 over te dragen aan mijn opvolger.’

Poll

Op wie stemt u in maart bij de gemeenteraadsverkiezing in Zwolle?