Gesponsorde BijdrageNieuws

Het belang van bijscholing, ook voor de werkgever

Uit onderzoek blijkt dat slechts 34% van de werknemers tevreden is met de ontwikkelingsmogelijkheden die hun werkgever biedt. Sommige opleidingen en trainingen zijn essentieel voor het uitoefenen van specifieke werkzaamheden, zoals Code 95 voor beroepschauffeurs. Maar hoe zit het als je personeel in dienst hebt die in de loop van de tijd essentiële vaardigheden blijkt te missen? In plaats van focussen op het werven van nieuw personeel, is het vaak efficiënter om te investeren in bijscholing van huidig personeel. Lees hier wat de voordelen zijn.

Verhoogde productiviteit

Als je wilt dat je werknemers optimaal presteren, wees je er dan van bewust dat betrokkenheid een van de belangrijkste drijfveren is van productieve organisaties – of het nu gaat om een kleine horecaonderneming of een groot logistiek bedrijf. Bijscholing is een effectief middel om de betrokkenheid en toewijding van medewerkers te vergroten. Als je in de loopbaan van individuele teamleden investeert, kun je het beste halen uit dat wat je al hebt. De productiviteit neemt toe, bijvoorbeeld doordat werknemers leren om automatisering in te zetten en doordat ze vaardigheden aanleren waarmee ze vooruitgang kunnen boeken in hun functie.

Bedrijfsflexibiliteit

Een bedrijf is vaak het meest kwetsbaar op het moment van verandering. Als je de toekomst van je bedrijf in kaart brengt en zoveel mogelijk anticipeert op interne en externe veranderingen, blijkt al snel dat personeel dat meebeweegt met deze veranderingen cruciaal is. Als je werknemers ondersteunt bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, stimuleer je wendbaarheid en veerkracht binnen je organisatie. Door inzichten, kennis en vaardigheden up-to-date te houden, ga je mee met de tijd en bijbehorende ontwikkelingen. Dit kunnen technische ontwikkelingen zijn, maar bijvoorbeeld ook veranderingen in wet- en regelgeving.

Besparing

Als je bedrijf op het punt staat van een grote verandering, of vaardigheden van personeel om een andere reden niet meer toereikend blijken, kan het voor de hand liggen om wervingsstrategieën in te zetten om deze tekorten op te vullen. In de meeste gevallen zul je echter tijd en geld besparen als je investeert in bijscholing van huidig personeel. De kosten voor bijscholing van een bestaande werknemer liggen vaak aanzienlijk lager dan de wervingskosten die nodig zijn voor het vinden van een nieuwe kandidaat met de juiste vaardigheden. Daarbij kost en inwerken van nieuw personeel ook geld en tijd en heeft het behouden van bestaand personeel een positieve invloed op de betrokkenheid van het gehele team. Bijscholing van personeel levert dan ook niet alleen voor de werknemer, maar zeker ook voor de werkgever voordelen op.

Back to top button