‘Het leven is een geschenk en een opdracht’

Frank Koerselman is vanavond te gast bij afdeling Zwolle en Omstreken van het Humanistisch Verbond. In zijn vorig jaar verschenen boek Wie Wij Zijn schrijft hij over identiteit, levensbeschouwing en zingeving, aan de hand van de psychologische behoeften van de mens.

In deze lezing vertelt Koerselman op basis van eigen ervaring, observatie en onderzoek over wat hij ziet als de problemen van de huidige maatschappij. Hij gaat daarbij in op de vraag of onze samenleving te veel is gaan draaien om erkenning. Leven wij daardoor nu in een narcistische samenleving? Heeft de ontkerkelijking ervoor gezorgd dat we op persoonlijk vlak stuurloos worden?

Euthanasie
In het verlengde hiervan heeft hij het deze avond ook over de veranderende wetgeving en mores rondom euthanasie, in zijn ogen een ‘hellend vlak’, een gevaarlijke ontwikkeling. Zoals hij in een eerder interview zei: “Het leven is een geschenk en een opdracht.” We menen recht te hebben op zo min mogelijk lijden, maar wat levert dat op? Is er nog wel ruimte voor zingeving in een wereld waarin pijn niet mag bestaan?

Zoals altijd is er na de pauze veel gelegenheid tot discussie en vragen vanuit het publiek.

Prof. dr. G.F. Koerselman (1947) is emeritus hoogleraar en psychiater. Hij was als hoogleraar psychiatrie en psychotherapie verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht en was hoofd van de afdeling psychiatrie van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam. Als psychiater behandelt hij patiënten met zeer ernstige en gecompliceerde psychiatrische ziektebeelden, maar begeleidt hij ook mensen die door een bepaalde kwetsbaarheid stuklopen op specifieke vormen van stress.

Locatie: Stadkamer, Zeven Alleetjes 1A, Zwolle.
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Deelname 5 euro (3 euro voor leden HV). Contant betalen aan de zaal.

Back to top button