vrijdag , 8 december 2023

‘Hogeschool Windesheim heeft tekort van 10 miljoen euro’

Hogeschool Windesheim verkeert in zware financiële problemen. Ze kampt met een tekort van tien miljoen euro, meldt Hogeschoolkrant Win’.

Opvallend is dat de Raad van Toezicht dit jaar eerder al een begroting met een tekort van zes miljoen euro had góédgekeurd. Doordat er onder andere minder studenten zijn ingestroomd en de salarisverhoging in de cao niet volledig wordt vergoed, lopen de tekorten echter op tot tien miljoen euro.

Kerstdagen
Beleidsbepalers hebben nu te horen gekregen dat er tegen de Kerstdagen een plan moet zijn dat ervoor zorgt dat de domeinen Bewegen & Educatie en Gezondheid & Welzijn per 1 september 2017 zonder verlies draaien. CvB-lid Jan Willem Meinsma noemt het ‘een zware opgave’. Meinsma verder: ‘De aangepaste begroting moet worden voorgelegd aan de CMR en de Raad van Toezicht. In de medezeggenschapsraad zie ik twee reacties: enerzijds ‘waarom is er niet eerder ingegrepen?’ en anderzijds: ‘dit mag je een domein niet aandoen.’ Voor beide heb ik begrip, maar we moeten straks wél een begroting hebben die goedgekeurd wordt.’

Lees verder bij Win’.